Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.9.2006

Javier Bará Temes, nou director d'AQU Catalunya

El conseller d'Educació i Universitats, Joan Manuel del Pozo, a proposta del Consell de Direcció de l'Agència, ha designat Javier Bará nou director d'AQU Catalunya. El Dr. Bará és Enginyer de Telecomunicació i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Pel que fa a la seva activitat de gestió, dins la UPC ha ocupat diversos càrrecs entre els quals destaca la direcció de l'Escola Universitària Politècnica del Baix Llobregat (actual EPSC) per desenvolupar un procés pilot de renovació de l'activitat acadèmica i millora de la qualitat i rendiment docent. Per aquesta tasca, el 1996, el govern de la Generalitat de Catalunya li va concedir, en la seva primera convocatòria, el premi Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària; distinció que va tornar a rebre el 2004, quan formava part d'un col·lectiu de professors, per la implantació a l'EPSC d'un pla d'estudis organitzat segons l'estratègia d'aprenentatge basat en projectes.

En l'àmbit educatiu, el Dr. Bará, que també ha estat director de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UPC, ha col·laborat en nombrosos projectes autonòmics i estatals impulsats per diferents organismes, com AQU Catalunya. Actualment, participa en la investigació, la difusió i el desplegament d'estratègies d'aprenentatge actiu i d'adaptació a l'Espai europeu d'educació superior en les universitats.

La seva activitat investigadora s'ha centrat en les comunicacions per microones, la teledetecció des de satèl·lits i, més recentment, la innovació educativa. Ha rebut, conjuntament amb el seu grup investigador, nombrosos premis d'àmbit nacional, entre ells el Duran Farell d'Investigació Tecnològica (2000), el Ciutat de Barcelona (2000), i el Premi Nacional de Telecomunicacions (2003), concedit per la Generalitat de Catalunya per la trajectòria investigadora del grup al qual pertany.

El nomenament del Dr. Bará com a director d'AQU Catalunya es recull a la a Resolució EDU/3087/2006, de 12 de setembre, publicada al DOGC núm. 4728 de 28 de setembre.

06.09.28_DirectorAQU

Des del passat 26 de juliol el Dr. Bará presideix la Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya.