Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

17.10.2006

Es constitueix la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria

Les agències de Madrid, Castella i Lleó, Galícia, Illes Balears, Illes Canàries, Castella-La Manxa, País Basc i Andalusia, l'ANECA i AQU Catalunya han constituït la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), amb la finalitat de promoure la col·laboració entre agències i contribuir a crear les condicions per al reconeixement mutu de les seves decisions.

Els objectius amb els quals neix la REACU són:

   • Promoure i desenvolupar la cooperació i l'intercanvi d'experiències i informació, especialment de metodologies i bones pràctiques.
   • Col·laborar en el foment de la garantia de la qualitat.
   • Actuar com un fòrum en el qual es proposin i es desenvolupin estàndards, procediments i orientacions per a la garantia de la qualitat.
   • Promoure el desenvolupament i la implantació de sistemes d'assegurament de la qualitat i acreditació de les agències.

La REACU s'estructura en una Assemblea General i una Secretaria Tècnica, que serà exercida de manera rotativa per cadascun dels seus membres. L'any 2007 AQU Catalunya assumirà la Secretaria Tècnica i s'encarregarà, entre altres, de la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General, de la secretaria d'aquestes reunions i de la proposta del calendari de treball de la REACU.