Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

  • Inici
  • AQU
  • Actualitat
  • Notícies
  • procediment per a la certificació de la valoració de l'activitat de docència i de gestió del PDI funcionari i contractat

29.11.2006

AQU Catalunya fixa el procediment per a la certificació de la valoració de l'activitat de docència i de gestió del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques

Mitjançant les resolucions EDU/3782/2006, de 24 de novembre (convocatòria extraordinària per a períodes finalitzats fins al 31 de desembre de 2005) i EDU/3814/2006, de 27 de novembre (convocatòria ordinària per a períodes finalitzats fins al 31 de desembre de 2006), AQU Catalunya dóna publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes.
 
AQU Catalunya certificarà la valoració de l'activitat docent i de gestió del PDI funcionari i contractat per donar compliment al Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que consisteixen en un complement addicional per mèrits de docència, recerca i gestió en el marc de les disponibilitats pressupostàries. Els complements per mèrits de docència i gestió es concreten en una quantia anual individual i consolidable, que assigna el consell social de cada universitat, a proposta del consell de govern i prèvia certificació favorable d'AQU Catalunya.

Les universitats, responsables de l'avaluació dels mèrits de l'activitat de docència i gestió del PDI, faran públiques, amb suficient antelació, les instruccions o indicacions pertinents sobre la presentació i tramitació de les sol·licituds. Posteriorment, les universitats hauran de trametre els informes d'avaluació corresponents per a la seva certificació a AQU Catalunya abans del 31 de maig de 2007.