Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.10.2003

AQU Catalunya avaluarà el professorat de la Universitat Ramon Llull d'acord amb el que estableix la Llei d'Universitats de Catalunya

El president d'AQU Catalunya, el Dr. Antoni Serra Ramoneda, i la rectora de la Universitat Ramon Llull (URL), la Dra. Esther Giménez-Salinas Colomer, es van reunir ahir a la seu d'AQU Catalunya per tal de signar un conveni per regular l'avaluació del professorat contractat per la URL. Es tracta del primer acord d'aquestes característiques que AQU Catalunya signa amb una universitat privada, amb l'objectiu de donar compliment a l'article 58 de la LUC, el qual disposa que per a satisfer els requisits d'avaluació externa del seu professorat les universitats privades han de formalitzar convenis per al desenvolupament de la metodologia d'aquesta avaluació amb AQU Catalunya.

La voluntat tant d'AQU Catalunya com de la URL ha estat crear, en aquest conveni, un marc i un procediment per a l'avaluació de les activitats docents i investigadores del professorat contractat de la URL. Aquest conveni no afectarà al professorat de la URL que procedeixi del cos de funcionaris de les universitats públiques amb categoria de titular d'universitat o catedràtic d'universitat. El procés d'avaluació s'iniciarà a partir del proper mes de novembre.

03-10-30_ConveniURL

La rectora de la URL i el president d'AQU Catalunya signen el conveni
de col·laboració