Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

1.7.2003

El títol universitari: una inversió amb valor afegit

Entre 2000-2001, AQU Catalunya va iniciar un ambiciós projecte que tenia per objectiu realitzar, per primer cop a Catalunya, una anàlisi global sobre l'estat de la inserció dels graduats/des universitaris/es del sistema universitari català. En aquest estudi van participar les set universitats públiques catalanes i va consistir en passar un qüestionari a la pràctica totalitat dels graduats i graduades del curs 1997/98 (més de 20.000 persones amb una resposta del 50%) de les universitats participants, en el qual es demanaven dades i valoracions sobre diverses dimensions com ara l'estatus d'inserció, els antecedents laborals, la feina actual, els factors de contractació, la valoració de la formació, etc. Un total, doncs, de 147 variables estudiades.

Aquest estudi està fonamentat en un treball complet, seriós i rigorós, basat en evidències clares i inequívoques, que demostren quina és la realitat i desdiuen les conclusions obtingudes a partir d'estudis parcials i, per tant, molt més susceptibles a error si se'n generalitzen les conclusions. Per primer cop, les conclusions a les quals arriba l'estudi s'empraran per a reflexionar sobre el pla d'estudis. Entre aquestes, destaca la que afirma que les universitats no són una fàbrica d'aturats, ja que només un 6% dels graduats no tenien feina tres anys després d'haver acabat la carrera.