Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.1.2007

AQU Catalunya assumeix la Secretaria Tècnica de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria

El 9 d'octubre de 2006, les agències de qualitat universitària de Madrid, Castella i Lleó, Galícia, Illes Balears, Illes Canàries, Castella-La Manxa, País Basc, Andalusia, l'ANECA i AQU Catalunya van constituir la REACU (Red Española de Agencias de Calidad Universitaria) amb la finalitat de promoure la col·laboració entre les agències espanyoles de qualitat universitària i contribuir a crear les condicions per al reconeixement mutu de les seves decisions.

La REACU s'estructura en una Assemblea General, constituïda per la totalitat dels membres de la xarxa, i una Secretaria Tècnica, que s'exerceix de manera rotativa per cadascun dels membres de la REACU, per acord de l'Assemblea General i durant un període de sis mesos prorrogables un sol cop.

Per al primer semestre de 2007, AQU Catalunya assumeix la Secretaria Tècnica de la REACU i les principals funcions que ha d'exercir són:

   • L'elaboració de la proposta del calendari de treball.
   • La coordinació i l'impuls dels treballs a desenvolupar per part dels membres de la xarxa.
   • La convocatòria de les reunions de l'Assemblea General.
   • La coordinació dels aspectes relatius a la difusió i comunicació tant interna com externa.