Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.1.2007

Reunió del Consell de Direcció d'AQU Catalunya

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya, en la seva reunió de 22 de gener, ha ratificat l'informe d'autoavaluació de l'Agència, aprovat per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, per a la seva avaluació externa d'acord amb el model ENQA. Així mateix, l'òrgan superior de govern d'AQU Catalunya ha aprovat la planificació d'activitats 2007 i ha establert les polítiques i els objectius estratègics per a aquest any, que s'estructuren en els capítols següents:

   • Àrea europea d'assegurament de la qualitat
   • Avaluació de la qualitat institucional
   • Professorat i recerca
   • Cooperació i intercanvi
   • Comunicació, promoció i publicacions
   • Qualitat i funcionament de l'organització

AQU Catalunya duu a terme la seva activitat guiada per valors que ressalten la seva implicació amb la dimensió europea, la cooperació amb les universitats, el desenvolupament i la innovació, i la transparència.

07.01.25_ConsellDireccio

El director d'AQU Catalunya i president de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, Javier Bará, ha presidit el primer Consell de Direcció de l'Agència des del seu nomenament.