Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.1.2007

S'obre el període d'al·legacions al resultat de l'avaluació ex ante dels màsters oficials

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat, a través de la comissió específica per a l'avaluació de titulacions i programes (ATP), ha aprovat l'informe final d'avaluació de les propostes de màsters oficials per a la seva implantació el curs 2007-2008. L'informe conté, de forma argumentada, la valoració de favorable o desfavorable que ha emès l'ATP per a cadascuna de les propostes.

Amb l'objectiu de complir amb els estàndards europeus de garantia de qualitat de les agències, AQU Catalunya, a través de la Direcció General d'Universitats, rebrà les al·legacions de les universitats que facin referència a l'avaluació de la qualitat de les propostes de màster oficial. Així, a partir de la recepció del informe i fins al 9 de febrer, s'obre el termini perquè les universitats puguin formular davant la DGU les consideracions que estimin oportunes. AQU Catalunya recomana que les al·legacions que afectin els apartats que ha avaluat es presentin en format digital i en suport paper i que segueixin les pautes següents:

      • Per a cadascun dels elements identificats com a desfavorables, la universitat ha d'especificar la informació que inclosa a la proposta presentada, rebat la valoració de l'ATP.
      • Addicionalment, la universitat pot presentar, mitjançant una carta, els arguments que consideri oportuns, tenint en compte que no es consideraran modificacions del contingut de la proposta presentada.