Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

13.2.2007

Planificació d'activitats 2007: professorat i recerca

Les activitats d'AQU Catalunya per al 2007 en el marc del professorat i la recerca se centren en l'avaluació del professorat universitari prèvia a la contractació de les universitats per a les figures de lector, col·laborador, agregat i catedràtic, la convergència del procés d'avaluació de les universitats privades amb el de les públiques i la revisió dels manuals d'avaluació de la qualitat docent.

Avaluació del professorat universitari
S'obriran les convocatòries pertinents per a l'emissió d'informes previs a la contractació de professorat lector i col·laborador (en funció de la vigència d'aquesta figura) i per a l'emissió de les acreditacions de recerca i recerca avançada.

Integració dels processos d'avaluació del professorat de les universitats privades als processos d'avaluació del professorat de les universitats públiques
Amb l'objectiu d'harmonitzar i racionalitzar l'avaluació, s'integraran els processos d'avaluació del personal docent i investigador de les universitats privades i els processos d'avaluació del professorat de les universitats públiques. De manera transitòria, es duran a terme les accions necessàries per no aturar els processos d'avaluació del professorat de les universitats privades.

Revisió dels manuals d'avaluació de la qualitat docent del professorat
AQU Catalunya, amb la col·laboració de les universitats, revisarà els manuals d'avaluació de la qualitat docent del professorat. En aquesta revisió es tindrà en compte el programa DOCENTIA impulsat per l'ANECA, de manera que es pugui establir un conveni entre ambdues agències per al reconeixement mutu d'avaluacions.