Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

19.2.2007

Planificació d'activitats 2007: cooperació i intercanvi

Les activitats d'AQU Catalunya per al 2007 en el marc de la cooperació i l'intercanvi se centraran en l'enfortiment de les reunions de coordinació amb els vicerectors competents en matèria de qualitat universitària i les unitats tècniques de qualitat, per impulsar l'adaptació als nous marcs legals, i l'assumpció de la Secretaria Tècnica de la REACU.

Coordinació universitària
Amb l'objectiu d'impulsar l'adaptació de les titulacions i de les universitats als nous marcs legals, i per donar compliment als estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior, s'enfortiran les relacions de cooperació i anàlisi conjunt amb els vicerectors competents en matèria de qualitat i amb les unitats tècniques de qualitat de les universitats catalanes.

Agències autonòmiques i agència estatal
AQU Catalunya exerceix, des de principi d'any, la Secretaria Tècnica de la REACU (Red Española de Agencias de Calidad Universitaria), xarxa en la qual estan representades totes les agències de qualitat de l'estat espanyol i que té la finalitat de promoure la col·laboració entre elles i contribuir a l'establiment de les condicions necessàries per al reconeixement mutu dels seus processos d'avaluació. En l'exercici de la Secretaria Tècnica de la REACU, AQU Catalunya haurà d'elaborar la proposta del calendari de treball, coordinar i impulsar els treballs a desenvolupar pels membres de la xarxa, convocar les reunions de l'Assemblea General i coordinar els aspectes relacionats amb la difusió i la comunicació, tant interna com externa.