Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.3.2007

Primera convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques

En la primera convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora per a les retribucions addicionals per mèrits individuals de recerca del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, oberta del 8 al 26 de gener, AQU Catalunya ha rebut un total de 1.210 sol·licituds.

D'aquestes, 555 corresponen a PDI funcionari i 655 a PDI contractat:

Àmbit de coneixement PDI Funcionari PDI Contractat Total
Humanitats 95 87 182
Ciències Socials 115 88 203
Ciències 119 152 271
Ciències de la Vida 66 102 168
Ciències Mèdiques 41 65 106
Enginyeria i Arquitectura 119 161 280
TOTAL 555 655 1.210

Pel que fa a la via de presentació, les persones sol·licitants continuen preferint la presencial:

Via de presentació Sol·licituds %
Presencial 553 45%
Telemàtica 441 36%
Correus 198 16%
Altres registres públics 38 3%

Els resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora es notificaran als interessats en un termini màxim de sis mesos a partir de l'obertura de la convocatòria.