Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.2.2007

AQU Catalunya fa públics els resultats de l'avaluació ex ante dels másters oficials per al curs 2007-2008

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat, a través de la Comissió Específica per a l'Avaluació de Titulacions i Programes (ATP), ha aprovat l'informe final d'avaluació de les propostes de màsters oficials per a la seva implantació el curs 2007-2008. L'informe conté la valoració de favorable o desfavorable que ha emès l'ATP per a cadascuna de les propostes, després d'haver estudiat les al·legacions de les universitats al primer resultat de l'avaluació d'AQU Catalunya. Van ser 34 al·legacions, el que representa un 72% del total de propostes valorades com a desfavorables en la primera avaluació.

De les 183 propostes presentades per les universitats catalanes, 142 han obtingut una avaluació favorable, el que representa el 77,6% del total.

Valoració Presentats %
Favorable 142 77,6
Desfavorable 41 22,4%

La major part dels màsters presentats, el 60,6%, són del tipus acadèmic/mixt; per àrees de coneixement, més del 38% de les propostes pertanyen a Ciències Socials; i la universitat que ha presentat més màsters ha estat la Universitat de Barcelona, amb el 24,6%, seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el 23,5% del total.

El percentatge més elevat de propostes avaluades favorablement es dóna, per tipus de màster, als de recerca, amb un 90,5%; per àrees de coneixement, a l'Experimental, amb un 85,7%; i per universitats, a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un 88,4%, seguida de la Universitat Pompeu Fabra, amb un 87,5%.

Tipus màster Total % Favorable % Desfavorable %
Acadèmic/Mixt 111 60,6% 86 77,5% 25 22,5%
Professional  30 16,4% 18 60,0% 12 40,0%
Recerca 42 23% 38 90,5% 4 9,5%
Total 183   142   41  

Àrea de coneixement Total % Favorable % Desfavorable %
Humanitats 38 20,8% 32 84,2% 6 15,8%
Ciències Socials  70 38,2% 52 74,3% 18 25,7%
Ciències Experimentals 28 15,3% 24 85,7% 4 14,3%
Ciències de la Salut 27 14,8% 19 70,4% 8 29,6%
Tècnica 20 10,9% 15 75,0% 5 25,0%
Total 183   142   41  

Universitat Total % Favorable % Desfavorable %
UB 45 24,6% 35 77,8% 10 22,2%
UAB 43 23,5% 38 88,4% 5 11,6%
UPC 20 10,9% 14 70,0% 6 30,0%
UPF 8 4,4% 7 87,5% 1 12,5%
UdG 11 6,0% 6 54,5% 5 45,5%
UdL 15 8,2% 11 73,3% 4 26,7%
URV 12 6,6% 10 83,3% 2 16,7%