Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

7.3.2007

Conveni de col·laboració entre AQU Catalunya i l'ANECA en el marc del programa DOCENTIA

AQU Catalunya i l'ANECA han signat un conveni de col·laboració per al desplegament del programa DOCENTIA, programa de l'ANECA de suport a l'avaluació de l'activitat docent del professorat universitari que té com a objectiu proporcionar un marc de referència, un model i uns procediments que permetin abordar l'avaluació de la docència que es desenvolupa a les universitats. La cooperació entre les dues agències sorgeix de l'experiència adquirida per AQU Catalunya en aquest àmbit, en el qual treballa conjuntament amb les universitats catalanes des de l'any 2003.

El conveni de col·laboració estableix que AQU Catalunya participarà en el programa DOCENTIA com a membre de ple dret, formant part de la Comissió de seguiment que es constituirà per desenvolupar el programa i gestionant directament, com fins ara, els programes d'avaluació docent de professorat de les universitats catalanes

D'acord amb el conveni, la certificació dels resultats de l'avaluació de la docència a les universitats participants en el programa DOCENTIA es reconeixerà mútuament per AQU Catalunya i l'ANECA.

07.03.06_Docentia

El director d'AQU Catalunya, Javier Bará, la directora de l'ANECA, Gemma Rauret, i el secretari del Consell de Direcció d'AQU Catalunya, Joan Bravo, durant la signatura del conveni.