Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.3.2007

Primera convocatòria de 2007 d'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador

En la primera convocatòria de 2007 d'emissió dels informes de professorat lector i professorat col·laborador, oberta del 29 de gener al 9 de febrer, AQU Catalunya ha rebut un total de 622 sol·licituds. D'aquestes, 383 s'han presentat a la categoria de col·laborador i 239 a la de lector.

Àmbit de coneixement Col·laborador Lector Total
Humanitats 52 40 92
Ciències Socials 111 85 196
Ciències 49 32 81
Ciències de la Vida 16 17 33
Ciències Mèdiques 69 26 95
Enginyeria i Arquitectura 86 39 125
TOTAL 383 239 622

Pel que fa a la via de presentació, les persones sol·licitants continuen preferint la presencial.

Via de presentació Sol·licituds %
Presencial 293 47%
Telemàtica 194 31%
Correus 78 13%
Altres registres públics 57 9%

Els resultats de l'avaluació de professorat lector i col·laborador es notificaran als interessats en un termini màxim de tres mesos a partir de l'obertura de la convocatòria.