Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.4.2007

Es resolen les sol·licituds corresponents a la segona convocatòria de 2006 d'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió de les acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la convocatòria oberta del 16 al 27 d'octubre de 2006.

El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 48% en el cas de les acreditacions de recerca, i del 52% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per categoria i àmbit de coneixement:

RECERCA

Àmbit de coneixement TS TSR TF TD %F
Humanitats 24 0 14 10 58
Ciències Socials 36 0 14 22 39
Ciències 34 1 22 11 67
Ciènciesde la Vida 27 0 12 15 44
Ciències Mèdiques 41 3 10 28 26
Enginyeria i Arquitectura 31 1 17 13 57
TOTAL 193 5 89 99 48

RECERCA AVANÇADA 

Àmbit de coneixement TS TSR TF TD %F
Humanitats 6 0 5 1 83
Ciències Socials 16 1 6 9 40
Ciències 6 1 4 1 80
Ciències de la Vida 3 0 0 3 -
Ciències Mèdiques 17 1 9 7 53
Enginyeria i Arquitectura 9 0 4 5 50
TOTAL 57 3 28 26 52

S'han publicat al DOGC els edictes de notificació dels acords de les comissions de la CAR, mitjançant els quals es notifica a les persones que han presentat la sol·licitud corresponent a la segona convocatòria de 2006 que les acreditacions han estat resoltes. Les persones que, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme, poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.

PDF PDF Edictes de 13 d'abril de 2007 de notificació dels acords de les comissions específiques de la Comissió d'Avaluació de la Recerca