Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

14.5.2007

Reunió del Consell de Direcció d'AQU Catalunya

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya, en la seva reunió d'11 de maig, ha aprovat la Memòria d'activitats 2006 , l'avantprojecte d'actuacions i el pressupost de 2008, i ha fet el seguiment de les accions que s'han desenvolupat des de principi d'any a través dels informes dels presidents de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ), la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC) i la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR).

Durant la reunió, el president de l'Agència ha presentat l'estudi de balanç de cinc anys d'avaluació institucional El sistema universitari públic català 2000-2005: una perspectiva des de l'avaluació d'AQU Catalunya.

El màxim òrgan de govern de l'Agència ha nomenat els nous membres de la CLiC i ha escoltat la proposta del president de la CAQ per a la renovació de la composició d'aquesta comissió. Els canvis es faran efectius en els pròxims dies.

07.01.25_ConsellDireccio

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya està format per representants de l'Agència, les universitats, l'Administració i el món acadèmic