Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

5.6.2007

Com es dissenyen i s'avaluen els nous títols a Europa?

AQU Catalunya ha realitzat una enquesta oberta a totes les agències de l'associació europea ENQA sobre l'avaluació i el reconeixement dels nous programes d'estudi en l'Espai europeu d'educació superior. Hi han participat 27 organismes que representen un total de 20 països.

Les conclusions principals que se n'extreuen són les següents:

  1. Setze països duen a terme avaluacions ex ante dels nous programes de formació i només quatre no ho fan (Dinamarca, Suïssa, Regne Unit i Irlanda).
  2. L'organisme extern que té la responsabilitat d'avaluar o acreditar les propostes ex ante és, a deu països, l'agència de qualitat, i a cinc, el ministeri o administració competent. Espanya és l'únic cas en què aquesta competència és compartida entre el ministeri o administració competent i l'agència de qualitat.
  3. A tretze països els resultats de l'avaluació ex ante són públics.
  4. El temps que es necessita per dur a terme l'avaluació ex ante és d'entre tres i sis mesos, i aquesta es realitza, principalment, amb equips d'avaluadors formats per tres o més experts.
  5. Excepte a Itàlia, a tots els països es du a terme una avaluació ex post dels programes. A vuit països és l'agència de qualitat qui condueix aquesta avaluació, en tres casos (Irlanda, Regne Unit i Finlàndia) és la pròpia universitat, i en altres la competència és compartida.
  6. El responsable últim en el reconeixement d'un programa d'estudi és, a vuit països, la pròpia universitat, i a set, l'agència de qualitat. Només en quatre casos, entre ells Espanya, és el propi ministeri o administració competent qui té aquesta responsabilitat.

Els resultats de l'enquesta s'han fet arribar a l'ENQA i a les agències que hi han participat.