Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

6.7.2007

Presentació a les universitats del programa AUDIT

L'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), l'Axencia para a Calidad do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) i AQU Catalunya van presentar el dilluns 25 de juny el programa AUDIT a les universitats espanyoles. L'objectiu d'aquest programa és donar suport a les universitats en el desenvolupament d'un sistema intern de garantia de la qualitat que inclogui totes les activitats realitzades en aquest àmbit. A més, l'AUDIT vol ser un instrument que contribueixi al reconeixement dels sistemes de qualitat que els centres dissenyin, per això estan previstes una fase de verificació dels sistemes abans de la seva implantació i, posteriorment, una fase de certificació dels mecanismes implantats.