Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.7.2007

Es resolen les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI funcionari i contractat

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca.

Pel que fa al PDI funcionari, s'ha fet l'avaluació per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2005. S'han rebut 585 sol·licituds, de les quals s'ha resolt favorablement el 97%.

PDI funcionari

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 98 10 85 3 97
Ciències Socials 124 13 104 7 94
Ciències 119 11 107 1 99
Ciències de la Vida 66 11 55 0 100
Ciències Mèdiques 51 10 41 0 100
Enginyeria i Arquitectura 127 12 109 6 95
TOTAL 585 67 501 17 97

Pel que fa al PDI contractat, s'ha fet l'avaluació per a períodes finalitzats com a màxim, el 31 de desembre de 2005, i el 31 de desembre de 2006. S'han rebut 738 sol·licituds, de les quals s'ha resolt favorablement el 79%.

PDI contractat

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 105 12 52 41 56
Ciències Socials 90 8 58 24 71
Ciències 165 16 132 17 89
Ciències de la Vida 126 19 102 5 95
Ciències Mèdiques 84 5 62 17 78
Enginyeria i Arquitectura 168 8 126 34 79
TOTAL 738 68 532 138 79