Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

4.9.2007

RECORDATORI
La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador només avaluarà el professorat lector

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats deixa sense contingut l'article 51, que regulava la figura de professorat col·laborador. Per aquest motiu, i fins que el Govern no dicti la normativa sobre la contractació excepcional de professorat col·laborador per part de les universitats (tal com preveu la Disposició transitòria segona de la modificació de la LOU), la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya ha considerat adequat no admetre a tràmit les sol·licituds per a l'emissió de l'informe previ a la selecció per a la contractació del professorat col·laborador.

PDF PDF Resolució IUE/2218/2007, de 13 de juliol, que dóna publicitat a l'acord de la CLiC pel qual no s'admeten a tràmit les sol·licituds per a l'emissió de l'informe previ a la selecció per a la contractació de professorat col·laborador per part de les universitats públiques catalanes.

Notícia publicada el 19/07/07