Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

1.8.2007

Creix el nombre de professors d'universitat a Catalunya

Segons es desprèn de l'informe El sistema universitari públic català 2000-2005: una perspectiva des de l'avaluació d'AQU Catalunya, en el període analitzat, i malgrat la reducció en el nombre global d'estudiants, s'observa un increment significatiu de professors en totes les categories, amb una clara consolidació de les figures de CU (catedràtic d'universitat) i TU (titular d'universitat), que són els nivells més alts de l'escala de professorat.

L'estudi valora positivament l'increment en més de 1.500 professors al llarg del període, ja que és una oportunitat per millorar les opcions de docència. La disminució de TEU (titular d'escola universitària) correspon a un procés de desaparició lenta com a conseqüència dels processos d'integració del mateix professorat dels ensenyaments de diplomatures i enginyeries tècniques.

L'anàlisi destaca tres fets que mereixen una consideració especial i en fa les recomanacions següents:

  • L'estructura d'edat de les plantilles del professorat. Com a conseqüència de l'etapa expansiva de les dècades dels anys setanta i els anys vuitanta, la piràmide d'edat en les figures de catedràtic i titular de les universitats més antigues presenta un envelliment clar. Ateses les característiques del procés de formació d'un professor universitari i les exigències de qualitat que es demanen per al compliment dels estàndards internacionals, sembla necessària una política específica de professorat al llarg dels propers anys.
  • Els nous escenaris on es desenvolupa la formació universitària. La societat de la informació ha revolucionat les exigències del perfil competencial de la dimensió docent. Caldrà fer una reflexió prospectiva sobre la tipologia del personal docent del futur.
  • La dotació econòmica . Amb caràcter complementari als processos de selecció interna, seria important incrementar la dotació econòmica per aprofundir en la política d'obertura internacional i facilitar, d'aquesta manera, la captació de capital humà (científics, docents i professionals) format en institucions de prestigi reconegut.

PDF PDF Taules associades