Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.8.2007

AQU Catalunya avalua 119 sol·licituds de professorat de les universitats privades

Les cinc universitats privades catalanes han presentat, en la convocatòria de 2007, 119 sol·licituds d'avaluació de professorat, distribuïdes de la forma següent:

UOC 3
URL 72
UVIC 13
UIC 23
UAO 8
TOTAL 119

D'acord amb la Ley Orgánica de Universidades, modificada per la LOU 4/2007, almenys el 50% del total del professorat de les universitats privades haurà d'estar en possessió del títol de doctor i, almenys, el 60% del total del professorat doctor haurà d'haver obtingut l'avaluació positiva de l'òrgan d'avaluació externa que correspongui, en aquest cas, AQU Catalunya.

El resultat de l'avaluació es coneixerà abans de final d'any.