Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.8.2007

Renovació d'Antoni Serra Ramoneda com a president d'AQU Catalunya

El Decret 169/2007, de 24 de juliol, fa públic la renovació del nomenament del Dr. Antoni Serra Ramoneda com a president d'AQU Catalunya.

De la seva banda, mitjançant la resolució IUE/2395/2006, de 16 de juliol, ha estat renovat el nomenament del Dr. Joan Rodés Teixidor com a president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya.

Tots dos nomenaments tenen una durada de quatre anys.