Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

 • Inici
 • AQU
 • Actualitat
 • Notícies
 • AQU Catalunya publica la Guia per a l'elaboració de la dimensió acadèmica de les propostes de màsters oficials d'implantació el curs 2008-2009

26.9.2007

AQU Catalunya publica la Guia per a l'elaboració de la dimensió acadèmica de les propostes de màsters oficials d'implantació el curs 2008-2009

Per encàrrec de la Direcció General d'Universitats (DGU), AQU Catalunya du a terme, per tercer any consecutiu, l'avaluació ex ante de la dimensió acadèmica de les propostes de màsters que s'hauran de posar en marxa el curs 2008-2009. El marc de referència per realitzar el procés d'avaluació està establert a la Guia per a l'elaboració de la dimensió acadèmica de les propostes de màsters oficials d'implantació el curs 2008-2009. Aquest document, elaborat per AQU Catalunya, consisteix en l'actualització de la guia anterior, tenint en compte els estàndards europeus d'assegurament de la qualitat, els estàndards d'acreditació de les titulacions aprovats per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ), els criteris comuns establerts per la xarxa d'agències de qualitat de l'Estat (REACU), i elements de l'esborrany del Reial Decret que estableix l'ordenció dels ensenyaments universitaris oficials (26/06/07).

A l'hora de valorar la rellevància i la planificació acadèmica s'han determinat els elements següents:

El programa de formació. Resultats esperats del màster:

   • El perfil de formació.
   • La justificació i els referents del perfil del títol.
   • El perfil i els criteris d'accés al programa de formació.

El pla d'estudis: de l'estructura i la seqüència del currículum al pla docent:

   • L'estructura i la seqüència curricular.
   • L'enfocament del procés d'ensenyament-aprenentatge: l'activitat d'aprenentatge de l'estudiant.
   • Els criteris de certificació i d'avaluació de la qualitat de la progressió acadèmica.
   • L'organització acadèmica.

El professorat i els recursos:

   • El professorat.
   • Els recursos materials i les infraestructures.

Els mecanismes de seguiment i d'assegurament de la qualitat:

   • La gestió i la supervisió de l'ensenyament.
   • La gestió i el suport en les activitats d'aprenentatge i la seva avaluació.
   • Els sistemes d'informació/reclamacions.