Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

5.10.2007

S'obre la convocatòria del Programa AUDIT

AQU Catalunya ha obert la convocatòria del programa AUDIT per a l'impuls dels sistemes de garantia de la qualitat de la formació superior. Dirigida als centres universitaris en tant que unitat organitzativa de referència, aquesta convocatòria contempla els objectius següents:

  • Orientar el disseny dels sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació superior (SGIQ), integrant totes les activitats relacionades amb la garantia de la qualitat dels ensenyaments que s'han anat desenvolupant fins ara.
  • Verificar l'adequació i la pertinència dels dissenys dels SGIQ desenvolupats pels centres universitaris.
  • Certificar els SGIQ implantats pels centres d'acord amb els requisits prèviament establerts.

Les universitats interessades en participar en la convocatòria del programa AUDIT han de presentar, abans del 15 d'octubre de 2007, la sol·licitud d'adhesió al programa degudament emplenada indicant els centres proposats per a la seva participació. Es recomana la participació de dos centres per universitat, tot i que es podrà ampliar fins a tres en el cas que la universitat interessada així ho demani.

La sol·licitud s'ha de fer arribar a AQU Catalunya per correu postal a l'adreça Via Laietana 28, 5a planta, 08003, Barcelona, o bé per correu electrònic a infor@aqucatalunya.org.

Les universitats i els centres participants formalitzaran l'adhesió al programa AUDIT amb la signatura d'un conveni on s'explicitarà l'adquisició del compromís amb el programa i es concretarà el calendari del seu desplegament.