Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

15.10.2007

Convocatòria d'ajuts per a l'elaboració d'estudis i guies per a l'avaluació de competències

AQU Catalunya ha obert dues convocatòries d'ajuts, adreçades a grups d'investigadors de les universitats catalanes, per a l'elaboració d'estudis sobre punts d'especial interès i repercussió social pel que fa a la qualitat del sistema universitari català, i per a l'elaboració de guies d'avaluació de competències en el marc dels processos d'acreditació de titulacions universitàries oficials a Catalunya.

La Resolució IUE/3012/2007, de 8 d'octubre, aprova les bases i obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis. L'ajut contempla un import de 60.000 euros. Concretament es convoquen ajuts per aquestes temàtiques:

   • Estudi per analitzar l'impacte dels processos de verificació dels màsters oficials realitzats per AQU Catalunya. (màxim 15.000 euros)
   • Estudi per analitzar la qualitat de l'ensenyament des de la perspectiva dels estudiants. (màxim 15.000 euros)
   • Estudi per analitzar dades i causes de l'abandonament dels estudiants a la universitat. (màxim 10.000 euros)
   • Estudi sobre l'accés i el resultat de la via de Formació Professional als estudis universitaris. (màxim 10.000 euros)
   • Estudi sobre el rendiment acadèmic dels estudiants el primer any a la universitat. (màxim 10.000 euros)

La Resolució IUE/3013/2007, de 8 d'octubre, aprova les bases i obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració de guies d'avaluació de competències. L'ajut contempla un import de 180.000 euros i es finançarà cada projecte amb un màxim de 15.000 euros.Concretament es convoquen ajuts per aquestes temàtiques:

   • Guia per a l'avaluació de competències en l'àrea d'Humanitats
   • Guia per a l'avaluació de competències en l'àrea de Ciències Socials
   • Guia per a l'avaluació de competències en l'àrea de Matemàtiques i Ciències Experimentals
   • Guia per a l'avaluació de competències en l'àrea de Ciències de la Vida, Medicina i Salut
   • Guia per a l'avaluació de competències en l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura
   • Guia per a l'avaluació de competències en els laboratoris de ciències i tecnologia
   • Guia per a l'avaluació de competències en els treballs de camp en les Ciències Socials
   • Guia per a l'avaluació de competències en el projecte final de carrera d'Humanitats
   • Guia per a l'avaluació de competències en el projecte final de carrera de Ciències Socials
   • Guia per a l'avaluació de competències en el projecte final de carrera de Matemàtiques i Ciències Experimentals
   • Guia per a l'avaluació de competències en el projecte final de carrera de Ciències de la Vida, Medicina i Salut
   • Guia per a l'avaluació de competències en el projecte final de carrera d'Enginyeria i Arquitectura

Les sol·licituds per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis i les sol·licituds per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració de guies d'avaluació es poden presentar a AQU Catalunya com a molt tard el 12 de novembre de 2007.