Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

26.10.2007

Renovació de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya, en la seva reunió de 22 d'octubre, ha ratificat la nova composició de la Comissió d'Avaluació de la Recerca. Després de quatre anys d'activitat, la CAR s'ha renovat parcialment, en el marc del procés de renovament de la composició dels òrgans d'avaluació, acreditació i certificació de l'Agència.

Les persones que s'incorporen a la Comissió a proposta del seu president, el Dr. Joan Rodés, són: Antònia Agulló Agüero (UPF), Maria Dolors Baró Mariné (UAB), Joaquim Casal Fàbrega (UPC), Luis Castañer Muñoz (UPC), Xavier Freixas Dargallo (UPF), José Eugenio García-Albea Ristol (URV), Roser González Duarte (UB), Enric Herrero Perpiñán (UdL) i Jaume Vilarrasa Llorens (UB). També entren a formar part de la Comissió Pere Brunet Crosa (UPC) i Maria del Ripoll Freixa Serra (UB), en aquest cas nomenats directament pel Conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet.

Són requisits per formar part de la CAR ser catedràtics o catedràtiques en actiu, funcionaris o contractats, del sistema públic català, i tenir quatre o més avaluacions positives de la seva activitat investigadora o, alternativament, haver estat guardonat amb la medalla Narcís Monturiol, la distinció de la Generalitat de Catalunya o una altra distinció de nivell anàleg o superior a criteri del Consell de Direcció d'AQU Catalunya.

D'aquesta forma la CAR queda composta per les persones següents:

Membre Comissió Específica Àrea Universitat
Lola Badia Pàmies Humanitats  Filologia Catalana UB
Maria del Ripoll Freixa Serra Humanitats Història de l'Art UB
Josep Maria Fullola Pericot  Humanitats Prehistòria  UB
Antoni Simon Tarrés  Humanitats Història Moderna  UAB
Anna Cabré Pla Ciències Socials Geografia Humana  UAB
Antònia Agulló Agüero  Ciències Socials Dret Financer i Tributari  UPF
Xavier Freixas Dargallo  Ciències Socials Fonaments de l'Anàlisi Econòmica  UPF
José Eugenio García-Albea Ristol  Ciències Socials Psicologia Bàsica  URV
Maria Dolors Baró Mariné Ciències Física Aplicada  UAB
Jaume Vilarrasa Llorens Ciències Química Orgànica  UB
Montserrat Ponsà Fontanals Ciències de la Vida Biologia Cel·lular  UAB
Enric Herrero Perpiñán Ciències de la Vida Microbiologia  UdL
Roser González Duarte  Ciències de la Vida Genètica  UB
Jordi Mallol Miron  Ciències Mèdiques i de la Salut Famacologia  URV
Rosa Miró Ametller  Ciències Mèdiques i de la Salut Biologia Cel·lular UAB
Jaume Guàrdia Massó  Ciències Mèdiques i de la Salut Medicina  UAB
Pere Brunet Crosa  Enginyeria i Arquitectura Llenguatge i Sistemes Informàtics UPC
Joaquim Casal Fàbrega Enginyeria i Arquitectura Enginyeria Química  UPC
Luís Castañer Muñoz  Enginyeria i Arquitectura Tecnologia Electrònica  UPC