Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.11.2007

RECORDATORI
Convocatòria d'ajuts per a l'elaboració d'estudis i guies

En el marc de les convocatòries obertes d'ajuts per a l'elaboració d'estudis sobre la qualitat del sistema universitari català, i per a l'elaboració de guies d'avaluació de competències tenint en compte els processos d'acreditació de titulacions universitàries oficials a Catalunya, recordem que les sol·licituds s'han de presentar a AQU Catalunya com a molt tard el 12 de novembre de 2007. La documentació annexa a aquestes sol·licituds cal adjuntar-la en format electrònic.