Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

9.11.2007

Aclariment sobre la convocatòria d'ajuts 2007

Per tal d'evitar interpretacions diferents sobre l'abast dels estudis i les guies, AQU Catalunya aclareix que l'abast de les propostes ha de respondre literalment al títol del projecte de guia o estudi per al qual opta la proposta:

      • Projecte: guia per a l'avaluació de competències en l'àrea d'Humanitats, l'abast de la proposta ha de respondre a l'àrea d'Humanitats i no pas a una titulació en concret.
      • Projecte: estudi sobre el rendiment acadèmic dels estudiants el primer any a la universitat , l'abast de l'estudi, tal i com s'indica en l'article 2 de la convocatòria, ha de fer referència a les dades del total de la població d'estudiants del sistema universitari català facilitades per AQU Catalunya.

D'altra banda, recordem que a l'ordre ECI/3008/2007, de 12 de setembre, s'assignen a Catalunya gairebé un milió d'euros en concepte de subvencions per a la preparació de les propostes de nous plans d'estudis. Aquests diners seran distribuïts a les universitats per la Generalitat de Catalunya mitjançant els convenis corresponents.