Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.11.2007

Comença la segona fase d'avaluació d'ensenyaments virtuals

AQU Catalunya continua amb el procés d'avaluació de les titulacions de la Universitat Oberta de Catalunya, amb l'objectiu de realitzar una anàlisi sistemàtica del seu funcionament enfocada a la millora. Així, al mes d'octubre ha començat l'avaluació de les titulacions d'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes i el segon cicle d'Enginyeria Informàtica, i a partir del gener es continuarà amb els programes de Ciències Empresarials i Investigació i Tècniques de Mercat. És previst que l'avaluació d'aquestes titulacions acabi al febrer.

A la primera fase d'avaluació d'ensenyaments virtuals, que va tenir lloc el curs passat, es van analitzar la institució de la UOC en el seu conjunt i les titulacions de Psicopedagogia, Psicologia, Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració.

Per dur a terme l'avaluació de la UOC s'ha aplicat, per primer cop, una metodologia específica destinada a la formació virtual, caracteritzada per presentar dos nivells d'anàlisi: un de centralitzat i un d'específic de cada titulació.

El nivell centralitzat es correspon amb l'avaluació institucional de la UOC, que inclou els aspectes que són comuns a totes les titulacions (missió, visió, polítiques de recursos humans, etc.). L'avaluació institucional de la qualitat de les universitats presenta dos objectius principals: promoure la millora de la qualitat i proporcionar informació vàlida i objectiva dels serveis que les universitats presenten a la societat.

El nivell específic es correspon amb l'avaluació de les titulacions i concreta el funcionament dels aspectes, les polítiques i els mecanismes generals. Aquesta metodologia revisa la seqüència recursos, accions desenvolupades i resultats a partir d'una forta base d'evidències que han de permetre donar resposta a un seguit de preguntes clau.