Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

19.11.2007

Convocatòria d'ajuts per a l'elaboració d'estudis i guies

AQU Catalunya ha rebut un total de 44 propostes de les universitats catalanes en el marc de la convocatòria d'ajuts per a l'elaboració d'estudis sobre la qualitat del sistema universitari català (25 projectes presentats), i per a l'elaboració de guies d'avaluació de competències tenint en compte els processos d'acreditació de titulacions universitàries oficials a Catalunya (19 projectes).

El termini màxim legal per resoldre aquesta convocatòria és d'un mes comptador des de l'endemà de la data de tancament de la presentació de sol·licituds. La resolució es notificarà personalment als responsables dels projectes escollits i es publicarà al web d'AQU Catalunya.