Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.12.2007

AQU Catalunya resol les convocatòries d'ajuts 2007

AQU Catalunya informa que el director ha resolt les convocatòries per a la concessió d'ajuts per a:

  • L'elaboració de guies d'avaluació de competències en el marc dels processos d'acreditació de titulacions universitàries oficials a Catalunya.
  • L'elaboració d'estudis per analitzar punts d'especial interès i repercussió social pel que fa a la qualitat del sistema universitari català.

Tal i com estableixen les convocatòries publicades en les resolucions IUE/3012/2007 i IUE/3013/2007, de 8 d'octubre, les resolucions de concessió dels ajuts han estat publicades al tauler d'anuncis d'AQU Catalunya (Via Laietana, 28, 5a planta).

Totes les sol·licituds presentades, un total de 19 guies i 25 estudis, han estat valorades prèviament d'acord amb els criteris establerts en les convocatòries per avaluadors experts. Seguidament, les comissions de selecció de guies i estudis han avaluat les propostes aplicant els esmentats criteris i tenint en compte els informes previs dels experts. Per a més informació sobre el procés d'avaluació, podeu consultar els apartats: convocatòria d'estudis i convocatòria de guies.

Properament, AQU Catalunya es posarà en contacte amb els responsables dels projectes que han obtingut l'ajut per tal de formalitzar la seva acceptació.