Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.12.2007

AQU Catalunya publica la Guia d'avaluació de centres d'R+D

AQU Catalunya ha elaborat la Guia d'avaluació de centres d'R+D amb l'objectiu de crear una eina metodològica flexible que permeti l'avaluació de centres de tipologia diferent. La Guia descriu un procés d'avaluació que segueix l'enfocament habitual de l'Agència, on després d'una etapa d'avaluació interna, amb l'elaboració d'un informe d'autoavaluació per part d'un comitè d'avaluació interna, té lloc l'avaluació externa amb un comitè format per experts internacionals. Els principals eixos en què s'estructura l'informe d'autoavaluació descrit a la Guia (missió; visió: política i pla estratègic; organització i lideratge; recursos humans; infraestructures; relacions externes; interacció amb la societat, comunicació i imatge; resultats; generació de recursos econòmics: projectes i convenis; activitat docent) permeten analitzar totes les dimensions que han de conduir a l'avaluació del centre.

PDF PDF Guia d'avaluació de centres d'R+D

En aquesta línia, AQU Catalunya ha signat un conveni amb un centre de recerca universitari pertanyent a la Universitat Pompeu Fabra per dur a terme pròximament la seva avaluació. Aquesta experiència servirà com a prova pilot d'ús de la Guia i del marc metodològic que se'n deriva.