Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.1.2008

AQU Catalunya certifica els manuals d'avaluació docent de les universitats catalanes

La Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals d'AQU Catalunya (CEMAI), a partir dels informes elaborats per la comissió ad hoc, ha emès les certificacions dels manuals d'avaluació docent presentats per les universitats catalanes. La comissió ad hoc, nomenada amb la col·laboració d'ANECA en el marc del programa DOCENTIA, amb l'objectiu que els resultats de l'avaluació puguin ser reconeguts mútuament per les agències d'avaluació de l'Estat, ha estat formada per les persones següents:

  • Miguel Ángel Galán Serrano, president, professor del Departament d'Enginyeria  Química i Textil, Universidad de Salamanca
  • Ángel Fidalgo Blanco, vocal acadèmic, professor Titular d'Universitat del Departament de Matemàtica aplicada i mètodes Informàtics de la Universidad Politécnica de Madrid
  • Carmen Boldó Roda, vocal acadèmic, professora Titular d'Universitat del Departament de Dret Mercantil, Universitat Jaume I
  • Luis Miguel Sanz Villorejo, professional, sotsdirector de nous productes, AENOR
  • Francisco Ceacero Herrador, estudiant, biòleg i estudiant de doctorat en Ciència i Enginyeria Agrària, Universidad de Castilla La Mancha

Els nous manuals substitueixen els manuals certificats el 2003 i s'han aplicar per a l'avaluació dels mèrits docents meritats fins al 31 de desembre de 2007. Durant el tercer trimestre de 2008 començarà la fase d'acreditació dels models d'avaluació docent de les universitats, que comportarà un procés d'avaluació interna i la visita d'un comitè d'avaluació extern. Un cop superada aquesta fase, els manuals quedaran acreditats per un període de cinc anys.

Document PDF Resolució IUE/7/2008, de 4 de gener, per la qual es dóna publicitat a la certificació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes 

Universitats públiques
UB Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UAB Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UPC Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UdG Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UdL Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
URV Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació

Document PDF Resolució IUE/8/2008, de 4 de gener, per la qual es dóna publicitat a la certificació dels manuals d'avaluació docent de les universitats privades catalanes

Universitats privades
URL Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UVic Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UIC Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UAO CEU Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació

La comissió ha ajornat l'emissió de les certificacions dels manuals de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya atès que no compleixen els requisits establerts.