Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.1.2008

Comença la 3a edició de l'estudi d'inserció laboral dels graduats del sistema universitari català

AQU Catalunya, els consells socials de les set universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL i URV) i la UVic duen a terme aquest any 2008 la tercera edició de l'estudi d'inserció laboral dels graduats del sistema universitari català (promoció 2003-2004). Aquesta edició presenta dues novetats importants, ja que inclou la inserció laboral dels doctors 2003-2004 i el seguiment dels graduats d'Humanitats 2000-2001.

Així, el tercer estudi d'inserció laboral conté la realització de tres enquestes amb els objectius següents:

      • Titulats 2003-2004. Analitzar la qualitat de la inserció laboral dels graduats de la promoció 2003-2004 (excepte en el cas de la titulació de Medicina, que són els graduats del curs 2000-2001) i la valoració que aquests fan, després de tres anys, de la formació rebuda.
      • Doctors 2003-2004. Analitzar la qualitat de la inserció laboral dels doctors que van llegir la tesi els anys 2003 i 2004 i la valoració que aquests fan, després de tres anys, de la formació rebuda.
      • Seguiment Humanitats 2000-2001. Analitzar la qualitat de la inserció laboral dels graduats d'Humanitats que en la segona edició de l'enquesta d'inserció laboral (any 2005) presentaven situacions laborals inadequades a la seva formació.

Tenint en compte aquests objectius, la població de referència la formen 24.880 graduats, dels quals l'estudi espera enquestar una mostra de 13.500, assegurant el màxim de fiabilitat dels resultats ja que s'estableixen quotes proporcionals per estudis i universitats.

Les enquestes telefòniques han començat a mitjan gener i és previst que finalitzin a final de març. Un cop AQU Catalunya disposi de les respostes als qüestionaris, començarà el treball d'anàlisi de les dades.