Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Advisory Committee

Agreed minutes by the Advisory Committee.

PDF Agreed minutes number 1. 29 June 2017
 

9.2.2018