Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió Assessora

D'acord amb l'article 10 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d'AQU Catalunya:

 • La Comissió Assessora és l'òrgan consultiu que col·labora amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en l'assessorament de les estratègies, en la definició i el millorament dels procediments i en l'elaboració de propostes d'actuació, amb la finalitat de garantir la qualitat de les activitats de l'Agència, d'acord amb referents internacionals.
 • La Comissió Assessora està formada, en els termes que estableixen els estatuts de l'Agència, per acadèmics nacionals i internacionals amb experiència internacional i reconegut prestigi, per estudiants de les universitats catalanes i per representants dels sindicats majoritaris de Catalunya que han d'ésser acadèmics. Tots ells han de tenir experiència en matèria de qualitat en educació superior i recerca.

Els membres de la Comissió Assessora són:

 • Josep Joan Moreso, president d'AQU Catalunya, president de la Comissió
 • Martí Casadesús, director d'AQU Catalunya
 • Francesc X. Grau Vidal, catedràtic de Mecànica de Fluids a la Universitat Rovira i Virgili
 • Núria Sebastián Gallés, catedràtica de Psicologia experimental a la Universitat Pompeu Fabra
 • Lluís Jofre Roca, catedràtic de Telecomunicació a la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Ángel J. Gómez Montoro, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Navarra
 • Hélène Lamicq, catedràtica de Geografia Urbana a la Université Paris-Est Créteil
 • Fèlix Sánchez Puchol, doctorand industrial en xarxes i tecnologies de la informació a la Universitat Oberta de Catalunya
 • Albert Gili Moreno, estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat de Barcelona
 • Josep Ferrer Llop, catedràtic de Matemàtica Aplicada a la Universitat Politècnica de Catalunya, per Comissions Obreres de Catalunya
 • Juan Jesús Pérez González, catedràtic d'Enginyeria Química a la Universitat Politècnica de Catalunya, per la Unió General de Treballadors

PDF PDF Reglament de funcionament intern de la Comissió Assessora [es] · 29/06/2017

4.12.2017