Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió Assessora

Actes

link Actes de les reunions de la Comissió Assessora

D'acord amb l'article 10 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d'AQU Catalunya:

  • La Comissió Assessora és l'òrgan consultiu que col·labora amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en l'assessorament de les estratègies, en la definició i el millorament dels procediments i en l'elaboració de propostes d'actuació, amb la finalitat de garantir la qualitat de les activitats de l'Agència, d'acord amb referents internacionals.
  • La Comissió Assessora està formada, en els termes que estableixen els estatuts de l'Agència, per acadèmics nacionals i internacionals amb experiència internacional i reconegut prestigi, per estudiants de les universitats catalanes i per representants dels sindicats majoritaris de Catalunya que han d'ésser acadèmics. Tots ells han de tenir experiència en matèria de qualitat en educació superior i recerca.

Els membres de la Comissió Assessora són:

PDF PDF Reglament de funcionament intern de la Comissió Assessora [es] · 29/06/2017

13.12.2018