Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comitè d'Estudiants

La Comitè d'Estudiants treballa per ampliar i sistematitzar la participació dels estudiants en les activitats d'avaluació d'AQU Catalunya, assessora l'Agència en aquells projectes que tenen un impacte directe sobre el col·lectiu de l'estudiantat, i participa en l'elaboració d'estudis d'interès per a l'estudiantat.

  • Martí Casadesús Fa, president (director d'AQU Catalunya i president de la CAIP)
  • Isaac Corderroure López (UAB)
  • Albert Gili Moreno (UB)
  • Pau Maza Díaz (uab)
  • Alfonso Salinas Díaz
  • Sara Tamames Soriano (UPC)
  • Samuel Urbano Botella (URV)
  • Albert Basart Capmany, secretari (AQU Catalunya)

 

3.12.2018