Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell de Govern - 30 de novembre de 2015

Documents i acords aprovats pel Consell de Govern número 1 d'AQU Catalunya, de 30 de novembre de 2015.

Ordre del dia i acta aprovada

PDF Ordre del dia

PDF Acta del Consell de Govern núm. 1 (aprovada en el Consell de Govern del 31 de març de 2016)

Documents i acords aprovats

PDF Nomenament de la secretària del Consell de Govern i de la Comissió Permanent d'AQU Catalunya

PDF Proposta d'Estatuts d'AQU Catalunya

PDF Reglament de funcionament intern del Consell de Govern i de la Comissió Permanent d'AQU Catalunya

 PDF Acord de les funcions que pot exercir per delegació del Consell de Govern la Comissió Permanent, el president i el director de l'Agència

PDF Criteris de nomenament dels membres de la Comissió Permanent del Consell de Govern d'AQU Catalunya

PDF Creació de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP)

PDF Designació dels membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP)

PDF Nomenament dels membres de la Comissió d'Apel·lacions

PDF Proposta del pressupost definitiu d'ingressos 2015

PDF Relació de convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre els mesos de juny i novembre de 2015

PDF Modificació als ajuts a l'estudi dels estudiants en pràctiques

PDF Política de Qualitat i de Seguretat de la Informació d'AQU Catalunya

PDF Acord del Consell de Govern per analitzar la qüestió de l'avaluació dels mèrits docents i de recerca del professorat contractat interí de les universitats catalanes

26.4.2016