Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Acceso la contenido (Alt + 1)

Acceso al menú de la secció (Alt + 2)

Consejo de Gobierno - 30 de noviembre de 2015

Documentos y acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno número 1 de AQU Catalunya, de 30 de noviembre de 2015.

Orden del día y acta aprobada

PDF Ordre del dia

PDF Acta del Consell de Govern núm. 1 (aprobada en el Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2016)

Documentos y acuerdos aprobados

PDF Nomenament de la secretària del Consell de Govern i de la Comissió Permanent d'AQU Catalunya

PDF Proposta d'Estatuts d'AQU Catalunya

PDF Reglament de funcionament intern del Consell de Govern i de la Comissió Permanent d'AQU Catalunya

 PDF Acord de les funcions que pot exercir per delegació del Consell de Govern la Comissió Permanent, el president i el director de l'Agència

PDF Criteris de nomenament dels membres de la Comissió Permanent del Consell de Govern d'AQU Catalunya

PDF Creació de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP)

PDF Designació dels membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP)

PDF Nomenament dels membres de la Comissió d'Apel·lacions

PDF Proposta del pressupost definitiu d'ingressos 2015

PDF Relació de convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre els mesos de juny i novembre de 2015

PDF Modificació als ajuts a l'estudi dels estudiants en pràctiques

PDF Política de Qualitat i de Seguretat de la Informació d'AQU Catalunya

PDF Acord del Consell de Govern per analitzar la qüestió de l'avaluació dels mèrits docents i de recerca del professorat contractat interí de les universitats catalanes

19.7.2016