Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Minutes and documents

Documents and agreements endorsed by the Governing Board of AQU Catalunya.

11.4.2017