Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell de Govern i Comissió Permanent

Actes i documents aprovats

link Consell de Govern - 16 de juliol de 2019

link Consell de Govern - 2 de maig de 2019

link Comissió Permanent del Consell de Govern - 30 de novembre de 2018

link Consell de Govern - 17 de juliol de 2018

link Consell de Govern - 12 d'abril de 2018

link Comissió Permanent del Consell de Govern - 1 de desembre de 2017

link Consell de Govern - 11 de juliol de 2017

link Consell de Govern - 30 de març de 2017

link Comissió Permanent del Consell de Govern - 21 de novembre de 2016

link Consell de Govern - 18 de juliol de 2016

link Consell de Govern - 31 de març de 2016

link Consell de Govern - 30 de novembre de 2015

El Consell de Govern és l'òrgan superior de govern d'AQU Catalunya i li corresponen, entre altres, les funcions següents:

 • Aprovar el programa d'activitats de l'Agència
 • Establir les polítiques i els objectius estratègics
 • Aprovar el balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica 

PDF Reglament de funcionament intern del Consell de Govern i de la Comissió Permanent del Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El Consell de Govern pot actuar en Ple o en Comissió Permanent.

Consell de Govern

Els membres del Consell de Govern són:

 • Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
 • Joan Elias García (rector de la Universitat de Barcelona)
 • Margarita Arboix Arzo (rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Francesc Torres Torres (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
 • Jaume Casals Pons (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
 • Joaquim Salvi Mas (rector de la Universitat de Girona)
 • Jaume Puy Llorens (rector de la Universitat de Lleida)
 • María José Figueras Salvat (rectora de la Universitat Rovira i Virgili)
 • Josep A. Planell Estany (rector de la Universitat Oberta de Catalunya)
 • Josep M. Garrell Guiu (rector de la Universitat Ramon Llull)
 • Josep-Eladi Baños Díez (rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
 • Xavier Gil Mur (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
 • Rafael Rodríguez-Ponga (rector de la Universitat Abat Oliba CEU)
 • Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
 • Gabriel Masfurroll Lacambra (president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Ramon Carbonell Santacana (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya)
 • Montserrat Vendrell Rius (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra)
 • Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
 • Delfí Robinat Català (president del Consell Social de la Universitat de Lleida)
 • Joan Pedrerol Gallego (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili)
 • Jordi Pérez Sánchez (Universitat Pompeu Fabra, acadèmic)
 • Esther Giménez-Salinas Colomer (Universitat Ramon Llull, acadèmica)
 • Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
 • Pau Parals Oliveras (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
 • Samuel Urbano Botella (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
 • Josep Simó Guzmán (Comissions Obreres de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
 • Marc Tarrés Vives (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
 • M. Victòria Girona Brumos (directora general d'Universitats)
 • Joan Gómez Pallarès (director general de Recerca) 
 • Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)
 • Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya) 
 • Maria Giné Soca (secretària d'AQU Catalunya)

 

Comissió Permanent

PDF Criteris per al nomenament de la Comissió Permanent

Els membres del la Comissió Permanent són:

 • Josep Joan Moreso Mateos (president d'AQU Catalunya)
 • Jaume Casals Pons (rector de la Universitat Pompeu Fabra)
 • Xavier Gil Mur (rector de la Universitat Internacional de Catalunya)
 • Joan Corominas Guerin (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona)
 • Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona)
 • Maria Pau Ginebra Molins (Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmica)
 • Pau Parals Oliveras (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, estudiant)
 • Marc Tarrés Vives (Unió General de Treballadors de Catalunya, representant de les organitzacions sindicals)
 • M. Victòria Girona Brumos (directora general d'Universitats)
 • Lluís Torner Sabata (president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca)
 • Martí Casadesús Fa (director d'AQU Catalunya)

25.7.2019