Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Director

Martí Casadesús Fa

El director assumeix la direcció tècnica i administrativa de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i executa els acords del Consell de Govern i de la Comissió Permanent.

El director és designat per mitjà d'un procés obert i competitiu de lliure concurrència, seguint els criteris acordats pel Consell de Govern per a un període de quatre anys renovable una sola vegada, d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, i el criteri d'idoneïtat.

PDF RESOLUCIÓ EMC/1787/2017, de 24 de juliol, per la qual es renova la designació del director d'AQU Catalunya 

El director d'AQU Catalunya exerceix les funcions següents:

  • Dirigir, organitzar, gestionar i inspeccionar els serveis de l'Agència, d'acord amb les directrius del Consell de Govern
  • Executar i fer complir els acords del Consell de Govern i de la seva Comissió Permanent
  • Tenir la representació legal d'AQU Catalunya

El director d'AQU Catalunya és el Dr. Martí Casadesús Fa.

14.9.2017