Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

President

Josep Joan MoresoEl president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que també ho és del Consell de Govern i de la seva Comissió Permanent, exerceix la representació institucional de l'Agència.

El president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és nomenat pel Govern, a proposta del conseller del departament competent en matèria d'universitats, d'entre personalitats de reconeguts mèrits i prestigi en l'àmbit acadèmic, amb acreditada experiència en qualitat en educació superior i recerca, per a un període de quatre anys, renovable una sola vegada.

Entre les funcions del president d'AQU Catalunya destaquen:

  • Vetllar per l'assoliment dels objectius fixats
  • Exercir la representació institucional d'AQU Catalunya
  • Informar el Govern i el Parlament de Catalunya sobre l'activitat de l'Agència
     

El president d'AQU Catalunya és el Dr. Josep Joan Moreso Mateos.

16.2.2016