Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió d'Avaluació de la Recerca

Actes

link Actes de les reunions de la CAR

La Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) té les competències següents:

  • L'emissió de les acreditacions de recerca i de recerca avançada.
  • L'avaluació de l'activitat desenvolupada pels investigadors, i la valoració dels mèrits individuals de recerca del personal docent i investigador, funcionari i contractat, per a l'assignació de complements retributius, d'acord amb els articles 55 i 69 de la LOU.
  • L'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats privades.
  • L'emissió dels informes pertinents per a la contractació de professorat lector d'acord amb la Llei d'universitats de Catalunya. Fins a l'any 2015 l'òrgan responsable de l'emissió d'aquests informes ha estat la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador.

 

Els membres de la CAR són:

PDF PDF Reglament de funcionament de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

PDF PDF Perfil dels acadèmics de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

PDF PDF Protocol d'idoneïtat investigadora dels avaluadors de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

La CAR desenvolupa la seva activitat mitjançant comissions amb funcions d'informe, proposta i recomanació. S'han constituït comissions específiques per a l'emissió dels informes pertinents per a la contractació de professorat lector, per a l'acreditació de recerca i per a l'acreditació de recerca avançada en els diferents àmbits del coneixement:

13.12.2018