Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió d'Apel·lacions

Actes

link Actes de les reunions de la Comissió d'Apel·lacions

La Comissió d'Apel·lacions és la comissió encarregada de resoldre els recursos d'alçada interposats contra els acords de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i de les altres comissions d'avaluació, certificació i acreditació a què fa referència l'article 11 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol de 2015, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, les seves resolucions exhaureixen la via administrativa.

Així mateix, també li correspon l'emissió d'informes de revisió d'altres actes emesos per les comissions quan així s'estableixi en els processos d'avaluació, certificació i acreditació.

Els membres de la Comissió d'Apel·lacions són:

151202_apel·lacions

link Documentació

PDF Procediment de resolució dels recursos d'alçada i emissió dels informes de revisió contra els acords de les comissions d'avaluació, certificació i acreditació

PDF Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Apel·lacions de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

23.1.2019