Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Convenis

A continuació es poden consultar els convenis subscrits per AQU Catalunya, agrupats per àmbit temàtic, donant així compliment a la normativa vigent, article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener.
 

Col·laboració amb universitats

PDF 2017_RELINS17_O_UOC_C  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya per establir les condicions de col·laboració i participació en el desenvolupament dels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial de Màster Universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior ·  30/03/2017

PDF2017_DSGAQU17_O_UAB_C i AD  ·  Conveni i Addenda 1 de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la millora de l'eina de consulta d'indicadors i el portal d'orientació  ·  29/03/2017

 

Col·laboració amb Agències de Qualitat

PDF2017_ACPUA17_D_CO  ·  Convenio de col·laboración entre la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón y la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya para el asesoramiento en la verificación del plan de estudios del Máster Universitario en evaluación y Gestión de la calidad de la educación superior por la Universitat Oberta de Catalunya   ·  20/03/2017

Convenis anteriors

18.5.2017