Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Convenis

A continuació es poden consultar els convenis subscrits per AQU Catalunya, agrupats per àmbit temàtic, donant així compliment a la normativa vigent, article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener.
 

Col·laboració amb universitats

PDF 2017_RELINS17_O_UOC_C  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya per establir les condicions de col·laboració i participació en el desenvolupament dels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial de Màster Universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior ·  30/03/2017

PDF2017_DSGAQU17_O_UAB_C i AD  ·  Conveni i Addenda 1 de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la millora de l'eina de consulta d'indicadors i el portal d'orientació  ·  29/03/2017

 

Col·laboració amb Agències de Qualitat

PDF2017_ACPUA17_D_CO  ·  Convenio de col·laboración entre la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón y la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya para el asesoramiento en la verificación del plan de estudios del Máster Universitario en evaluación y Gestión de la calidad de la educación superior por la Universitat Oberta de Catalunya   ·  20/03/2017

Convenis anteriors

Col·laboració amb Col·legis i Associacions professionals

PDF AQU/PROF/AM/NUM. 25  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i ONES Associació d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya  ·  2/06/2017

PDF AQU/PROF/CE/NUM. 25  ·  Conveni especcífic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i ONES Associació d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya per a la participació en processos d'avaluació  ·  2/06/2017

PDF AQU/PROF/AM/NUM. 26 · Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya · 6/06/2017

 

Activitat Investigadora

PDF 2017_AAI_O_UB_UdL_INEFC  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del SIstema Universitari de Catalunya, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del professorat doctor de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya  ·  22/05/2017

PDF 2017_AAI_O_UPF_TECNOCAMPUS  ·  Addenda al conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu fabra i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor  ·  5/05/2017

 

LABELS

PDF 2017-LABELS17-I-URL-CO  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon LLull en el procés d'integració de l'obtenció de segells de qualitat temàtics durant l'acreditació de les titulacions oficials  ·  10-07-2017

28.7.2017