Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Convenis

A continuació es poden consultar els convenis subscrits per AQU Catalunya, agrupats per àmbit temàtic, donant així compliment a la normativa vigent, article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener.
 

Convenis anteriors

Col·laboració amb administracions i institucions

PDF 2017_VIAUNI18_0_C  ·  Conveni per establir el marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l'Institut Joan Lluís Vives per tal d'afavorir el desenvolupament de la segona edició del programa Via Universitària: accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris  ·  14/12/2017

PDF 2018_AND_AQU_0_AD  ·  Addenda a l’Acord Marc de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament Superior i Recerca del govern d’Andorra i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya  ·  16/03/2018

PDF 2018_ANDAVA18_I_AQUA_ANNEX  ·  Annex a l’Addenda a l’Acord Marc de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament Superior i Recerca del Govern d’Andorra i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l’avaluació de titulacions de la Universitat d’Andorra durant el curs 2017-2018  ·  19/03/2018

PDF 2018_ANDVER18_I_AQUA_AD  ·  Addenda a l’Acord Marc de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament Superior i Recerca del govern d’Andorra i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la verificació d’una titulació de la Universitat d’Andorra  ·  19/03/2018

Activitat Investigadora

PDF 2018_AAI_0_URL_AD · Addenda al Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del SIstema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon Llull pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor de la Universitat Ramon Llull · 19/01/2018 

PDF 2018_AAI_0_CDSJD_C  ·  Conveni entre 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Barcelona i el Campus Docent Sant Joan de Déu-Fundació Privada peí qual es concreta la metodologia d'avaluació de 1'activitat
investigadora (per periodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor 14/03/2018

PDF 2018_AAI_0_UVic-UCC_BAU_C  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Vic-UCC i BAU, Centre Universitari de Disseny pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per periodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor 14/03/2018

PDF2018_AAI_0_UPF_BSM_C  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, i la Barcelona School of Management pel qual es concreta la metodologia  d’avaluació de l’activitat  investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal docent  i/o investigador doctor  ·  25/05/2018

Col·laboració amb Universitats

PDF 2018_AVDEPT18_I_UB_C  ·  Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Agència per  a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l'avaluació de la recerca del  Departament de Matemàtiques i Informàtica  · 3-07-2018 

23.10.2018