Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Convenis

A continuació es poden consultar els convenis subscrits per AQU Catalunya, agrupats per àmbit temàtic, donant així compliment a la normativa vigent, article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener.
 

Activitat Investigadora

PDF 2019_AAI_0_UVic-UCC_ESERP_C  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i ESERP, Escuela Superior de  Ciencias Empresariales, Marketing y Relaciones Públicas (titular d'ESERP-The Barcelona School of Business and Social Science) pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora ( per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador  ·  29-04-2019

PDF 2019_AAI_0_IBEI_UPF_C  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals i la Universitat Pompeu Fabra pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora ( per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor  ·  13/05/2019

PDF 2019_AAI_0_UOC_AD  ·  Addenda de modificació al Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del personal docent i/o investigador de la Universitat Oberta de Catalunya  ·  2/04/2019

PDF 2019_AAI_0_UAB_U  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del personal investigador doctor permanent  ·  17/06/2019

PDF 2019_AAI_0_UIC_AD  ·  Addenda de modificació al Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del personal docent i/o investigador doctor de la Universitat Internacional de Catalunya  ·  12/06/2019

Col·laboració amb l'administració i institucions

PDF  2019_EAS_I_C · Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per al desenvolupament de les activitats de verificació, modificació, seguiment i acreditació dels plans d'estudis dels ensenyaments artístics superiors i per l'assessorament en l'assegurament de la qualitat d'aquests ensenyaments  ·  5/12/2019

PDF 2019_DSGAQU20_D_FCRi_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació per a l'anàlisi de la capacitat d'innovació de les universitats catalanes en l'àmbit de les patents ·  19/06/2019

Col·laboració amb universitats

PDF 2019_TTRACK19_0_AD · Addenda de modificació del conveni entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjantçant el departament Empresa i Coneixement, i les universitats públiques catalanes de desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat en el període 2016-2020, i de concreció de la capacitat de contractació 2017 i 2018 · 14/01/2019

PDF 2019_WEBEUC19_1_UAB_AD · Addenda 3-2019 al conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la millora de l'eina de consulta d'indicadors i el portal d'orientació  ·  21/1/2019

PDF 2019_ARA_I_UNAV_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya y la Universidad de Navarra por el cual se concretan los criterios y procedimiento para la emisión de la acreditación de investigación avanzada de su personal docente e investigador contratado · 24/04/2019

PDF 2019_PFPEAV19_D_UPC_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització de cursos per a la promoció de la participació dels estudiants en l'assegurament de la qualitat del sistema universitari i la creació d'una borsa d'estudiants amb competències per participar en aquests processos  ·  1/09/2019

PDF 2019_PFPEAV19_D_UVic-UCC_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya per a la realització de cursos per a la promoció de la participació dels estudiants en l'assegurament de la qualitat del sistema universitari i la creació d'una borsa d'estudiants amb competències per participar en aquests processos  ·  1/09/2019

PDF 2019_LABELS20_I_URV_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili en el procés d'integració de l'obtenció de segells de qualitat temàtics durant l'acreditació de les titulacions oficials · 28/04/2020

Inserció laboral

PDF 2019_INSLAB20_I_UdL_C ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Lleida i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi  de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 ·  16/01/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_UPC_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 · 15/01/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_URL_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon Llull per a la realització i finançament  de l'estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral 2020 · 15-01/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_ESERP_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundación universitaria europea de Relaciones Públicas i la universitat de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 7/03/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_CETT_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT i la universitat de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 7/03/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_SJD_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació privada campus docent Sant Joan de Déu i la universitat de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 7/03/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_ESCAC_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundación privada escola superior de cinema i audiovisuals de Catalunya i la universitat de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 7/03/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_INEFCUB_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (campus Barcelona) i la universitat de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 7/03/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_OSTELEA_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el Centro superior de altos estudios internacionales, S.L. i la Universitat de Lleida per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 14/03/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_UAB_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 · 27/02/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_INEFCLL_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (campus LLeida) i la universitat de Lleida per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 3/04/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_AQUA_C  ·  Conveni específic de col·laboració entre el Govern d'Andorra, l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la realització de l'estudi de la inserció laboral de les persones universitàries d'Andorra  4/04/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_UVic_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral 2020 · 3/04/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_EADA_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya i la Fundació privada universitària escola d'alta direcció i administració (EADA) per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 11/04/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_UIC_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral 2020 · 05/02/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_ELISAVA_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació privada Elisava Escola universitària i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020  ·  15/1/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_ESCI_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència`per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el Consorci públic de l'Escola Superior de Comerç Internacional  i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 15/1/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_BSM_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència`per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Institut d'Educació contínua i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de l'estudi de la insrció dels graduats en el món laboral 2020 · 15/1/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_URV_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 · 21/03/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_UAO_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Abat Oliba- CEU per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral 2020 · 10/04/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_ESCSET_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de l'estudi de la insrció dels graduats en el món laboral 2020 · 15/1/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_UOC_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral 2020  ·  25/04/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_UB_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Barcelona i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 · 15/03/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_UPF_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 · 25/03/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_EAE_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, EAE Institució Superior de formación universitària S.L. i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de l'estudi de la insrció dels graduats en el món laboral 2020 · 15/1/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_EUESESTE_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'EUSES Terres de l'Ebre, S.L. i la Universitat Rovira i Virgili per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 12/6/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_CESDA_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Privada REGO. i la Universitat Rovira i Virgili per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 15/1/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_CITM_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya,  i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 15/1/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_EUIM_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 1/7/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_EUNCET_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, EUNCET Formación S.L.,  i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 15/1/2019

PDF 2019_INSLAB20_BAU_I_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, BAU, Centre Universitari de Disseny S.L. i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 16/10/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_EINA_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació privada EINA i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 04/07/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_ERAM_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació privada Escola de Gestió (ERAM) i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020  ·  23/10/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_SANTPOL_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ESTUR l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme Sant Pol de Mar i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020  ·  23/10/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_FORMATIC_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, FORMATIC Barna S.A. i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020  ·  23/10/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_EUM_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Escola Universitària Mediterrani, S.L. i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020  ·  23/10/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_EUSESGI_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Mil Novecientos Cuarenta y Nueve, S.L i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020  ·  23/10/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_EUIT_C ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació per a la docència Sant Llàtzer i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020  ·  4/07/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_UdG_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Girona i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 · 4/11/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_EUG_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació privada Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 ·  7/11/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_EUSS_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació privada RINALDI i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 23/10/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_FUAB_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació UAB i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020 · 7/11/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_IBEI_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020  ·  14/10/2019

 PDF 2019_INSLAB20_I_DEC_C ·  Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i Coneixement i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la realització i finançament de l'estudi sobre gènere i inserció laboral als 20 anys d'obtenir la titulació · 17/12/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_EUROAULA_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Euroaula S.A. i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral 2020  ·  19/01/2019

Satisfacció

PDF2019_SATEST19_0_UIC_C  · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster  ·  27/09/2019 

PDF2019_SATEST19_0_UVic-UCC-CA_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster als seus centres adscrits i federats  ·  2/10/2019

PDF2019_SATEST19_0_UVic-UCC_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster  ·  2/10/2019

PDF 2019_SATEST19_0_UPC-CA_EUNCET_EAE_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster als seus centres adscrits · 22/10/2019

PDF 2019_SATEST19_0_URL-CA_ESDI_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon Llull, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster de l'Escola Superior de Disseny (ESDI), centre adscrit a la URL · 29/10/2019

PDF 2019_SATEST19_0_UDL-CA_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Lleida, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster als seus centres adscrits · 07/11/2019

PDF 2019_SATEST19_0_UDL_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Lleida, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster · 07/11/2019

PDF 2019_SATEST19_0_URL_C . Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon Llull, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster  ·  3/10/2019

PDF 2019_SATEST19_0_UPC_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster · 21/11/2019

PDF 2019_SATEST19_0_UPF-CA_ESCI_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster al seu centre adscrit · 8/11/2019

 PDF 2019_SATEST19_0_UPF-CA_BSM_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster al seu centre adscrit · 8/11/2019

PDF 2019_SATEST19_0_UPF-CA_ESIM_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster al seu centre adscrit · 8/11/2019

PDF 2019_SATEST19_0_UPF-CA_ELISAVA_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster al seu centre adscrit · 8/11/2019

 PDF 2019_SATEST19_0_UPF-CA_IBEI_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de màster a l'IBEI · 8/11/2019

PDF 2019_SATEST19_0_UPF-CA_TECNOCAMPUS_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster al seu centre adscrit · 8/11/2019

PDF 2019_SATEST19_0_URV-CA_CESDA_EUSES_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster als seus centres adscrits · 18/11/2019

PDF 2019_SATEST19_0_UdG_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Girona, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster · 11/02/2020

PDF 2019_SATEST19_0_UdG-CA_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i els centres adscrits la Universitat de Girona (Escola Universitària ERAM, EUROAULA Tourism School, Escola Universitària FORMATIC Barcelona, Escola Universitària MEDITERRANI, Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme Sant Pol de Mar i EUSES-Escola Universitària de la Salut i l'Esport) per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster · 11/02/2020

PDF 2019_SATEST19_0_UAB_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster · 11/02/2020

PDF 2019_SATEST19_0_URV_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster · 30/10/2019

Col·laboració amb Col·legis professionals i Associacions

PDF AQU_PROF_CE_NÚM.29_2019  ·  Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya per a la participació en processos d'avaluació  ·  7/10/2019

PDF AQU_PROF_AM_NÚM.29_2019  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya  ·  7/10/2019

Convenis anteriors

22.5.2020