Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Convenis 2016

A continuació es poden consultar els convenis subscrits durant el 2016 per AQU Catalunya, agrupats per àmbit temàtic, donant així compliment a la normativa vigent, article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener.
 

Inserció laboral

Universitat de Barcelona

PDF 2016_INSLAB16_I_UB_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Barcelona i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral  ·  30/03/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_ESRP_UB_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Universitària Europea de Relacions Publiques i la Universitat de Barcelona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_ESCAC_UB_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Privada Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya i la Universitat de Barcelona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_JOAND_UB_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el Campus Docent Sant Joan de Deu i la Universitat de Barcelona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_INEFC_UB_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya i la Universitat de Barcelona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_CETT_UB_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, els estudis d'Hoteleria i Turisme CETT, S.A. i la Universitat de Barcelona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

 Universitat Autònoma de Barcelona

PDF  2016_INSLAB16_I_UAB_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral  ·  4/04/2016

PDF 2016_INSLAB16_I_ESAGED_UAB  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Fundació UAB i Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_EPSI_UAB  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Fundació UAB i Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_EUTDH_UAB  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Serveis de Turisme i d'Hosteleria Campus SL i Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_EUIT_UAB  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_EUSS_UAB_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Privada Rinaldi i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_EINA_UAB_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Privada EINA  i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

 Universitat Politècnica de Catalunya

PDF 2016_INSLAB16_I_UPC_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral  ·  30/03/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_EAE_UPC  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,  EAE Institución Superior de Formación Universitaria i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_EUNCET_UPC  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,  EUNCET Formación SL i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016

PDF 2016_INSLAB16_I_EUEI_UPC_C  ·   Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,  el Consorci Escola Tècnica d'Igualada i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016

PDF 2016_INSLAB16_I_CITM_UPC_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,  la Fundació Politècnica de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016

Universitat Pompeu Fabra

PDF 2016_INSLAB16_I_UPF_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral  ·  31/03/2016

PDF 2016_INSLAB16_I_IDEC_UPF  ·   Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,  la Fundació Institut d'Educació Continua  i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_ESCI_UPF_C i AD  ·  Conveni i Addenda al Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,  la UPF- Generalitat i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016_25/05/2016

PDF 2016_INSLAB16_I_ESCSET_UPF_C i AD  ·  Conveni i Addenda al Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,  la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016_25/05/2016

PDF 2016_INSLAB16_I_ELISAVA_UPF_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,  la Fundació Privada ELISAVA Escola Universitària i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016

PDF 2016_INSLAB16_I_EUIM_UPF_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,  el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016

PDF 2016_INSLAB16_I_IBEI_UPF_  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,  Fundació IBEI i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016

Universitat de Girona

PDF 2016_INSLAB16_I_UdG_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Girona i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral  ·  31/03/2016

PDF 2016_INSLAB16_I_ERAM_UDG  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Privada Escola de Gestió  i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_EUROAULA_UDG  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, EUROAULA SA i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_EUSES_UDG  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Mil Novecientos Cuarenta y Nueve S.L i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016

PDF 2016_INSLAB16_I_EUSPM_UDG  ·   Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'Escola Universitàriad'Hoteleria i Turisme Sant Pol de Mar  i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016

PDF 2016_INSLAB16_I_EUTFB_UDG_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Formàtic Barna S.A. i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016

PDF 2016_INSLAB16_I_EUM_UDG_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, C.E.RENFO`OS, S.L. i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016

PDF 2016_INSLAB16_I_CETA_UDG_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,  el Centro de Enseñanzas en Turismo y Actividades de Ocio, S.L.G:Q  i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016

 Universitat de Lleida

PDF 2016_INSLAB16_I_UdL_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Lleida i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral  ·  31/03/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_INEFC_UDL_C  ·   Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya i la Universitat de Lleida per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la i inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

Universitat Rovira i Virgili

PDF 2016_INSLAB16_I_URV_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral  ·  31/03/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_CESDA_URV_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Fundació Privada Rego i la Universitat Rovira i Virgili per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la i inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

Universitat Oberta de Catalunya

 PDF 2016_INSLAB16_I_UOC_C ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la i inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

Universitat Ramon Llull

 PDF 2016_INSLAB16_I_URL_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramosn Llull per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

Universitat Internacional de Catalunya

 PDF 2016_INSLAB16_I_UIC_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

Universitat de Vic

PDF 2016_INSLAB16_I_UVIC-UCC_C  ·   Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

PDF 2016_INSLAB16_I_BAU_UVIC-UCC  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, BAU, Centre Universitari de Disseny i la Universitat de VIC-CUCC per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

Universitat Abat Oliba CEU

 PDF 2016_INSLAB16_I_UAO-CEU  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Abat Oliba-CEU per a la realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  5/05/2016 

Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra

PDF 2016_INSLAB16_I_AQUA  ·  Conveni de Col·laboració entre el Govern d'Andorra, l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la realització de l'estudi de la Inserció dels Graduats universitaris en el món laboral de la Universitat d'Andorra  ·  13/05/2016

Universitat de les Illes Balears

PDF 2016_INSLAB16_I_AQUIB_C  ·  Conveni de Col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears per a la realització de l'estudi de la Inserció dels Graduats universitaris de la Universitat de les Illes Balears en el món laboral  ·  15/06/2016

Fundació Jaume Bofill

PDF 2016_INSLAB13_CO  ·  Conveni de col·laboració entre la Fundació Jaume Bofill i  l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya  ·  31/03/2016

 

 

 

Col·laboració amb Agències de Qualitat

PDF 2016_EASIBA16_I_AQUIB_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears per a l'assessorament en la verificació dels plans d'estudis dels ensenyaments artístics superiors impartits a les Illes Balears  ·  13/06/2016

 

Col·laboració amb universitats

PDF 2016_MONDRA16_I_CO  ·  Convenio de col·laboración entre la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya y la Mondragon Unibertsitatea  ·  11/04/2016 

PDF 2016_SATEST16_0_UVic-UCC_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, per a la reslització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·  9/11/2016

PDF 2016_SATEST16_0_UPF_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, per a la reslització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·  14/11/2016

PDF 2016_DIMADI16_I_URL_CO  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon Llull d'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster  ·  21/11/2016

PDF 2016_DIMADI16_I_UPF_CO  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra d'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster  ·  21/11/2016

PDF 2016_DIMADI16_I_UPC_CO  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya d'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster  ·  21/11/2016

PDF 2016_DIMADI16_I_URV_CO  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili d'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster  ·  21/11/2016

PDF 2016_DIMADI16_I_UAB_CO  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona d'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster  ·  21/11/2016

PDF 2016_DIMADI00_I_UB_CO · Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Barcelona d'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster · 20/12/2016

LABEL

PDF 2016_PACVEX16_I_UPC_CO  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya en el procés d'integració de l'obtenció de segells de qualitat temàtics durant l'acreditació de les titulacions oficials  ·  24/02/2016

Col·laboració amb Col·legis i Associacions professionals

PDF AQU/PROF/AM/NÚM.12/2016  ·   Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi de Publicitaris i relacions publiques de Catalunya  ·  22/02/2016 

PDF AQU/PROF/CE/NÚM.12/2016  ·   Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi de Publicitaris i relacions publiques de Catalunya  per a la participación en procesos d'avaluació    ·  22/02/2016

PDF AQU/PROF/NÚM.27/CETMCIB/2016  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears  ·  28/07/2016 

Activitat investigadora

 PDF 2016_UB_UAB_UPC_UPF_UdG_UdL_URV  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i les universitats publiques de Catalunya pel qual s'encarrega a l'Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de Catalunya la concreció del procés per a l'emissió dels informes de reconeixement de l'activitat de recerca (per períodes de 6 anys) i la certificació dels informes de reconeixement de l'activitat docent (per períodes de 5 anys) del professorat agregat interí  ·  9/06/2016

PDF 2016_AAI16_0_UOC_AD  ·  Addenda de novació al conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya pel qual es concreta la metodología d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del personal docent i/o investigador de la Universitat Oberta de Catalunya  ·  25/05/2016

 

Observatori de l'Enginyeria

2016_OBSENG16_CEMFC_0_CE  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers de Monts i Forests de Catalunya en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria  ·  29/07/2016

AQU_PROF_NÚM.24_CEMFC_2016  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers de Monts i Forests de Catalunya  ·  28/07/2016

2016_OBSENG16_CETIVG  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria  ·  29/07/2016

AQU_PROF_NÚM.22_CETIVG_2016  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú  ·  28/07/2016

2016_OBSENG16_CETOP_0_CE  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria  ·  29/07/2016

AQU_PROF_NÚM.17_CETOP_2016  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Publiques  ·  28/07/2016

2016_OBSENG16_COEINF_0_CE  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria  ·  27/07/2016

AQU_PROF_NÚM.16_COEINF_2016  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya ·  26/07/2016

2016_OBSENG16_ACET_0_CE  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria  ·  18/07/2016

2016_OBSENG16_CETIM_0_CE  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria  ·  29/07/2016

AQU_PROF_NÚM.21_CETIM_2016  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa·  28/07/2016

2016_OBSENG16_OBCN_0_CE  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria  ·  30/08/2016

2016_OBSENG16_OEIC_CE  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria  ·  26/07/2016

2016_OBSENG16_CETIG_0_CE  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria   ·  29/07/2016

AQU_PROF_NÚM.18_CETIG_2016  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona  ·  28/07/2016

2016_OBSENG16_COPEC_0_CE  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi de Pedagogs de Catalunya per a la participación en procesos d'avaluació  ·  21/09/2016

AQU_PROF_AM_NÚM.13_COPEC_2016  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi de Pedagogs de Catalunya  ·  21/09/2016

2016_OBSENG16_UOC_0_CE  ·  Conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en relació amb el projecte de l'Observatori d'Enginyeria  ·  15/09/2016

2016_OBSENG16_COETIC_0_CE  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics en Informática de Catalunya en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria  ·  29/07/2016

AQU_PROF_NÚM.23/COETIC/2016  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics en Informática de Catalunya  ·  28/07/2016

2016_OBSENG16_0_COEAC_CE  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria  ·  11/07/2016

2016_OBSENG16_CETIL_0_CE  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida  en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria  ·  29/07/2016

AQU_PROF_NÚM.20_CETIL_2016  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida·  29/07/2016

2016_OBSENG16_CETIT_0_CE  ·  Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria  ·  29/07/2016

AQU_PROF_NÚM.19_CETIT_2016  ·   Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona·  28/07/2016

2016_OBSENG16_CETMCIB_0_CE  ·   Conveni de col·laboració específic entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears en el marc del projecte de l'Observatori de l'Enginyeria  ·  29/07/2016

 

 

 

Ensenyament

PDF EGP-512/16_2016_VERIFICA_I_ENS_AD  ·  Addenda al Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya  per al desenvolupament de les activitats de verificació, modificació, seguiment i acreditació dels plans d'estudis dels ensenyaments artístics superiors i per assessorament en l'assegurament de la qualitat d'aquests ensenyaments  ·  26-09-2016

PDF 2016_INSLAB16_I_ENS_CO  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i el Departament d'Ensenyament, el patronat de la fundació privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'Institut del Teatre, centre autoritzat de Grau Superior de Música del Liceu, Centre Taller de Músics i l'Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad DUCE-LCI Barcelona, per a la realització del pla pilot per a la inclusió dels ensenyaments artístics superiors a la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i al segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  17/10/2016

 

Altres

PDF 2016_INSLAB16_D_UAB_C  ·  Conveni de col·laboració específic entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la realització de dues tasques complementàries al projecte " Equitat en l'accés i en la inserció profesional dels graduats i graduades universitaris  ·  6/06/2016

24.4.2017