Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Convenis 2017

A continuació es poden consultar els convenis subscrits per AQU Catalunya, agrupats per àmbit temàtic, donant així compliment a la normativa vigent, article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener.
 

Col·laboració amb universitats

PDF 2017_RELINS17_O_UOC_C  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya per establir les condicions de col·laboració i participació en el desenvolupament dels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial de Màster Universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior ·  30/03/2017

PDF2017_DSGAQU17_O_UAB_C i AD1 i AD2  ·  Conveni i Addenda 1 de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la millora de l'eina de consulta d'indicadors i el portal d'orientació  ·  29/03/2017

 PDF2017_SATEST17_0_UdG_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Girona, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster  ·  24/11/2017

PDF2017_SATEST17_0_UIC_AD  ·  Addenda al conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció  de graduats i graduades  ·  24/11/2017

PDF 2017_SATEST17_0_UPC_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster · 15/11/2017

PDF 2017_SATEST17_0_UPF_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster · 24/11/2017

PDF 2017_SATEST17_0_UVIC-UCC_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster · 24/11/2017

PDF2017_SATEST17_0_UB_AD · Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Barcelona, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster · 24/11/2017

PDF2017_SATEST17_0_UOC_AD · Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció dels graduats i graduades· 24/11/2017

PDF2017_SATEST17_0_UAB_AD  ·  Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de l'enquesta de satisfacció dels graduats i graduades   ·  21/11/2017

PDF2017_SATEST17_0_URV_AD ·  Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster  · 24/11/2017

PDF2017_SATEST17_0_UdL_AD  ·  Addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Lleida, per a la realització
 de l’enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·  14/03/2018

Col·laboració amb Agències de Qualitat

PDF2017_ACPUA17_D_CO  ·  Convenio de col·laboración entre la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón y la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya para el asesoramiento en la verificación del plan de estudios del Máster Universitario en evaluación y Gestión de la calidad de la educación superior por la Universitat Oberta de Catalunya   ·  20/03/2017

PDF 2017_ANDAVA18_I_AQUA_SE  ·  Addenda a l’Acord marc de col·laboració entre el Departament d’ensenyament superior i recerca del Govern d’Andorra i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l’avaluació de titulacions de la Universitat d’Andorra durant el curs 2017-2018 ·  13/11/2017

Col·laboració amb Col·legis i Associacions professionals

PDF AQU/PROF/AM/NUM. 25  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i ONES Associació d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya  ·  2/06/2017

PDF AQU/PROF/CE/NUM. 25  ·  Conveni especcífic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i ONES Associació d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya per a la participació en processos d'avaluació  ·  2/06/2017

PDF AQU/PROF/AM/NUM. 26 · Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya · 6/06/2017

 

Activitat Investigadora

PDF 2017_AAI_O_UB_UdL_INEFC  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del SIstema Universitari de Catalunya, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del professorat doctor de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya  ·  22/05/2017

PDF 2017_AAI_O_UPF_TECNOCAMPUS  ·  Addenda al conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu fabra i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor  ·  5/05/2017

PDF 2017_AAI_0_UAB_EUSS_C   ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del SIstema Universitari de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Rinaldi (titular de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià) pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor  · 22/05/2017

PDF 2017_AAI_0_UPF_ESIM_C  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del SIstema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona  (titular de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar) pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor · 21/06/2017

PDF 2017_AAI_0_UdG_EUM_C  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del SIstema Universitari de Catalunya, la Universitat de Girona i C.E.RENF'OS, S.L. (titular de l'Escola Universitària Mediterrani) pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor · 26/04/2017

PDF EUSES_AAI_2017  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del SIstema Universitari de Catalunya, la Universitat de Girona i Mil Novecientos Cuarenta y Nueve, S.L., centre adscrit a la Universitat de Girona, pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor · 07/04/2017

PDF 2017_AAI_0_UDG_ERAM_C  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del SIstema Universitari de Catalunya, la Universitat de Girona i la Fundació privada Escola de Gestió (titular de l’Escola Universitària ERAM) pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor  .  01/12/2017


 

LABELS

PDF 2017-LABELS17-I-URL-CO  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon LLull en el procés d'integració de l'obtenció de segells de qualitat temàtics durant l'acreditació de les titulacions oficials  ·  10-07-2017

Cursos Assegurament de la Qualitat Estudiants

PDF 2017_PFPEAV17_D_UB_C  ·  Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de barcelona per a la realització de cursos per a la promoció de la participació dels estudiants en l’assegurament de la qualitat del sistema universitari i la creació d’una borsa d’estudiants amb competències per participar en aquests processos · 13-10-2017

2017_PFPAV17_D_UdG_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Girona per a la realització de cursos per a la promoció de la participació dels estudiants en l'assegurament de la qualitat del Sistema Universitari i la creació d'una borsa d'estudiants amb competències per participar en aquests processos · 29/11/2017

PDF2017_PFPEAV17_D_UViC-UCC_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya per a la realització de cursos per a la promoció de la participació dels estudiants en l'assegurament de la qualitat del Sistema Universitari i la creació d'una borsa d'estudiants amb competències per participar en aquests processos · 20/12/2017

PDF2017_PFPEAV17_D_UPC_C · Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització de cursos per a la promoció de la participació dels estudiants en l'assegurament de la qualitat del Sistema Universitari i la creació d'una borsa d'estudiants amb competències per participar en aquests processos · 15/11/2017

Col·laboració amb administracions

PDF  EGP-519_17-EAS-AD  ·  Addenda segona al conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Ensenyament, i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per al desenvolupament de les activitats de verificació, modificació, seguiment i acreditació dels plans d'estudis dels ensenyaments artístics superiors i per l'assessorament en l'assegurament de la qualitat d'aquests ensenyaments  ·  2/10/2017

PDF 2017_ATC_AQU_CO  ·  Conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Agència estatal de l'administració tributària  ·  10/07/2017

2.7.2018