Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Convenis 2012-2015

A continuació es poden consultar els convenis subscrits per AQU Catalunya, agrupats per àmbit temàtic, donant així compliment a la normativa vigent, article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener.
 

Inserció laboral

Universitat de Barcelona

PDF IL2014-INEFC/UB-UDL  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels titulats en màsters  ·  12/07/2013

PDF IL2014/H-UB2012  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Barcelona i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i el finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  22/10/2012

Universitat Autònoma de Barcelona

PDF IL2014/EUTDH-UAB  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Serveis de Turisme i Hosteleria Campus, S.A. i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/ESAGED-UAB  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, (titular de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents) i la Universitat Autònoma per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/EUSS-UAB  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Privada Rinaldi (titular de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià) i la Universitat Autònoma per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/EUITOT-UAB  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació per a la docència Sant Llàtzer (titular de l'escola universitària d'infermeria i teràpia ocupacional de Terrassa) i la Universitat Autònoma per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/N-UAB2013  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  28/02/2013

Universitat Politècnica de Catalunya

PDF IL2014/CITM-UPC  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral  ·  27/09/2013

PDF IL2014/EUETII-UPC  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, consorci Escola Tècnica d'Igualada i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  19/07/2013

PDF IL2014/EAE-UPC  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, EAE Institució superior de formació universitària S.L., i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/EUETIB-UPC  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Consorci Escola Industrial de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/EUCT-UPC  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'EUNCET Formación i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/EUPM-TECNOCAMPUS-UPC/UPF  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Tecnocampus-Maresme, la Universitat Politècnica de Catalunya, i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/M_UPC2013  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  13/12/2012

Universitat Pompeu Fabra

PDF IL2014/ESIM-UPF  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  16/10/2013 

PDF IL2014/ELISAVA-UPF  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació Privada ELISAVA Escola Universitària i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  30/07/2013 

PDF IL2014/ESCI-UPF  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'Escola Superior de comerç internacional (ESCI) i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/F-UPF2012  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i el finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  28/11/2012

Universitat de Girona

PDF IL2014/EESUFB-UDG  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Formàtic Barna, S.A., titular de l'escola universitària Formàtic Barna, i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/ERAM-UDG  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Fundació privada Escola de gestió titular de l'Escola universitària Eram i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/EUTEURO-UDG  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Euroaula, S.A (Titular de l'Escola universitària de Turisme Euroaula) i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/EUHTSPM-UDG  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Estur, S.L (Titular de l'Escola universitària de Turisme Sant Pol de Mar) i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/EUTM-UDG  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, C.E. RENFO'S, S.L. (Titular de l'Escola Universitària de Turisme Mediterrani) i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/EUSES-UDG  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Mil Novecientos Cuarenta y Nueve SL (Titular de l'escola universitària de la salut i l'esport) i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/EUTCETA-UDG  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el Centro de Enseñanzas en Turismo y Actividades de Ocio, S.L. (titular de l'Escola Universitària de Turisme CETA) i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/EUTM-UDG  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, C.E. Renfo's, S.L. (titular de l'escola universitària de turisme mediterrani) i la Universitat de Girona per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/I-UDG2012  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Girona i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i el finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  22/10/2012

Universitat de Lleida

PDF IL2014/EURL-UDL  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Fundació privada escola universitària de relacions laborals de Lleida, (Titular de l'escola universitària de relacions laborals de Lleida) i la Universitat de Lleida per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF IL2014/G-UDL2012  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Lleida i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i el finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  30/11/2012

Universitat Rovira i Virgili

PDF IL2014/K-URV2012  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració i per a la realització i el finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  10/12/2012

Universitat Oberta de Catalunya

PDF UOC/IL2014  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  16/10/2013

Universitat Ramon Llull

PDF URL/IL2014  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon Llull per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters  ·  30/10/2013

Universitat Internacional de Catalunya

PDF UIC/IL2014  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

Universitat de Vic

PDF UVIC/IL2014  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Vic per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

Universitat Abat Oliba CEU

PDF UAOCEU/IL2014  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral i del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors  ·  12/07/2013

PDF ADD-UAOCEU-IL2014  ·  Addenda al conveni de col·laboració entre L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU per a la realització i finançament de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en Màsters  ·  03/02/2014

 

Col·laboració entre agències

UNIBASQ - Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco

PDF UNIBASQ_2013  ·  Adenda Número 2 al Convenio Marco de colaboración entre la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya y la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco  ·  22/11/2013

PDF UNIBASQ/J-2012  ·  Adenda al Convenio marco de colaboración entre la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya y la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco  ·  20/11/2012

PDF ANECA/EUR-ACE®  ·  Convenio específico de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) para la integración del proceso de evaluación para la obtención del sello EUR-ACE® con el procedimiento de renovación de la acreditación para las titulaciones universitarias oficiales de la Generalitat de Catalunya  ·  26/09/2014

UNEIX

PDF Addenda UNEIX-UAB-AQU  ·  Addenda al conveni de col·laboració subscrit entre l'Agència per a la qualitat del sistema universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'ampliació de l'eina de consulta d'indicadors  ·  19/05/2014

PDF UAB/Indicadors/Addenda2015  ·  Addenda 2- 2015 al Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'ampliació de l'eina de consulta d'indicadors  ·  21/12/2015

AUDIT

PDF AUDEAS13-2014  ·  Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l'assessorament i l'avaluació del disseny deis Sistemes de garantia interna de la qualitat dels ensenyaments artístics superiors (Programa AUDIT-EAS)  ·  21/01/2014

Activitat investigadora

PDF EUSS-AAI-2014 ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Privada Rinaldi (titular de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià) pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l’activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del seu personal docent i/o investigador doctor  ·  26/02/2014

PDF INEFC-AAI-2014  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l’institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del professorat doctor de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya  ·  12/06/2014

PDF MECD-CNEAI-AAI-2015  ·  Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya  ·  4/02/2015

PDFAQU-UDG-EUSES-2015  ·  Conveni entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat de Girona i Mil Novecientos Cuarenta y Nueve, SL, centre adscrit a la Universitat de Girona, pel qual es concreta la metodologia d'avaluació de l'activitat investigadora (per períodes de 6 anys) de seu personal docent i/o investigador doctor  ·  17/04/2015

Participació estudiants

PDF PARTES-UDG- 2013  ·  Conveni de Col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Girona per a la realització de cursos per a la promoció de la participació dels estudiants en l’assegurament de la qualitat del sistema Universitari i la creació d'una borsa d'estudiants amb competències per participar en aquests processos  ·  15/01/2014

PDF PARTES-UDG- 2015  ·  Conveni de Col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Girona per a la realització de cursos per a la promoció de la participació dels estudiants en l’assegurament de la qualitat del sistema Universitari i la creació d'una borsa d'estudiants amb competències per participar en aquests processos  ·  16/11/2015

Col·laboració amb universitats

PDF URV-INF-2014  ·  Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya  ·   27/05/2014

PDF OCUPAQU/UAB/2015  ·  Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Àgencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la realització dels focus grups en el marc del projecte sobre "La percepció de les empreses spbre les competències dels recents titulats universitaris"  ·  23/03/2015

PDF AVADEPT/UPF/2015  ·  Conveni de col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l'avaluació de la recerca dels departaments universitaris (PLA PILOT)  ·  27/03/2015

PDF AQU/MONDRAGON/2015  ·  Convenio de col·laboración entre la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya y la Mondragon Unibertsitatea  ·  16/02/2015

PDF 2015_SATEST_UdL_CO  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·  22/12/2015

PDF 2015_SATEST_UPC_CO  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·  22/12/2015

PDF 2015_SATEST_UIC_CO  ·   Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·    22/12/2015

PDF 2015_SATEST_UAOCEU_CO  ·   Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·  22/12/2015

PDF 2015_SATEST_UdG_CO  ·   Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Girona, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·  22/12/2015

PDF 2015_SATEST_UViC-UCC_CO  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·  22/12/2015

PDF 2015_SATEST_UAB_CO  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·  22/12/2015

PDF 2015_SATEST_UPF_CO  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·  29/12/2015

PDF 2015_SATEST_UB_CO  ·   Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Barcelona, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·  22/12/2015

PDF 2015_SATEST_URV_CO  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·  22/12/2015

PDF 2015_SATEST_UOC_CO  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades  ·  22/12/2015

 

 

 

Internacional

PDF QUAEM-UDG-AQU-2014  ·  Addenda al conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari  ·  28/02/2014

PDF ASIIN-AQU-2014  · Framework Collaboration Agreement with international quality assurance, certification and accreditation bodies in the field of higher education  ·  01/09/2014

PDFASIIN-QA-AQU-2014  · Specific collaborative Agreement for the application of the Framework Collaboration Agreement on the incorporation of the certification of subject-specific quatity labels issued by the Accreditation agency specialising in undergraduate degree programmes In Engineering, Computer Science, Natural Sciences and Mathematics into accreditation procedures by the Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya  ·  04/09/2014

Ensenyament

PDF COL/AQUA/2014  ·  Acord Marc de Col·laboració entre el Departament d'ensenyament superior i recerca del govern d'Andorra i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya  ·  20/11/2014

PDF COL/AQUA/1/2015  ·  Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament Superior i Recerca del Govern d'Andorra i l'Agència Per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya  ·  22/05/2015

PDF VERIFI15/1/2015 ·   Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjantçant el Departament d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per al desenvolupament de les activitats de verificació, modificació, seguiment i acreditació dels plans d’estudis dels ensenyaments artístics superiors i per l’assessorament en l’assegurament de la qualitat d’aquests ensenyaments · 30/09/2015

PDF COL/AND_AVAL_TIT/2015  ·  Conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'estudi del Govern d'Andorra i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l'avaluació de titulacions de la Universitat d'Andorra  ·  10/12/2015

LABEL

PDF INFRA/LABEL/2014  ·  Conveni de col·laboració entre Infraestructures de la Generaliltat de Catalunya, SAU i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la participació d'un professional en processos d'avaluació  ·  31/07/2014

PDF UDL/SEGQU- 2015  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de Catalunya i la Universitat de Lleida en el procés d'integració de l'obtenció de segells de qualitat temàtics durant l'acreditació de les titulacions oficials  ·  24/07/2015

PDF AQU-UPC-AVAL-INT- 2015  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la promoció de les avaluacions internacionals de titulacions universitàries mitjançant la integració de l'obtenció del segell temàtic durant l'acreditació de titulacions de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona  ·  1/09/2015

 

Col·laboració amb Col·legis professionals i Associacions

PDF AQU-PROF/CE/NÚM.3/ 2015  ·  Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi oficial de psicología de Catalunya per a la participación en procesos d'avaluació  ·  21/09/2015

PDF AQU-PROF/AM/NÚM.3/ 2015  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de Catalunya i el Col·legi oficial de psicología de Catalunya  ·  21/09/2015

PDF AQU/PROF/CE/NÚM.1/2015  ·  Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació per a la participació en processos d'avaluació  ·  18/06/2015

PDF AQU/PROF/AM/NÚM.1/2015  ·  Acord marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació  ·  30/06/2015

PDF AQU/PROF/AM/NÚM.5/2015  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi Professional d'Enginyers Agrònoms de Catalunya  ·  06/07/2015

PDF AQU/PROF/CE/NÚM.5/2015  ·  Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya per a la participación en procesos d'avaluació  ·  6/07/2015

PDF AQU/PROF/CE/NÚM.2/2015  ·  Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l'Associació Catalana de Professionals del Turisme per a la participació en processos d'avaluació  ·  13/07/2015

PDF AQU/PROF/AM/NÚM.2/2015  ·  Acord marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l'Associació Catalana de Professionals del Turisme  ·  13/07/2015

PDF AQU/PROF/AM/NÚM.4/2015  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya  ·  13/07/2015

PDF AQU/PROF/CE/NÚM.4/2015  ·  Conveni específic de col·laboració entre  l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya  per a la participación en procesos d'avaluació  ·  13/07/2015

PDF AQU/PROF/AM/NÚM.7/2015  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya  ·  27/07/2015

PDF AQU/PROF/CE/NÚM.7/2015  ·  Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya per a la participació en processos d'avaluació  ·  27/07/2015

PDF AQU/PROF/CE/NÚM.6/2015  ·  Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona per a la participació en processos d'avaluació  ·  6/10/2015

PDF AQU/PROF/AM/NÚM.6/2015  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona  ·  6/10/2015 

PDF AQU/PROF/CE/NÚM.10/2015  ·  Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya per a la participació en processos d'avaluació  ·  6/10/2015

PDF AQU/PROF/AM/NÚM.10/2015  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya  ·  6/10/2015

 PDF AQU/PROF/AM/Núm.9/2015  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l'Associació de dissanyadors professionals (ADP)  ·  14/09/2015 

 PDF AQU/PROF/CE/NÚM.9/2015  ·  Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l'Associació de dissanyadors professionals (ADP)  ·  14/09/2015

PDF AQU/PROF/AM/NÚM.11/2015  ·  Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial de metges de Barcelona (COMB)  ·  5/10/2015 

PDF AQU/PROF/CE/NÚM.11/2015  ·  Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi Oficial de metges de Barcelona (COMB) per a la participación en procesos d'avaluació  ·  5/10/2015

PDF AQU/PROF/AM/NÚM.8/2015  ·   Acord Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi de Terapeutes ocupacionals de Catalunya  ·  15/09/2015

PDF AQU/PROF/CE/NÚM.8/2015  ·  Conveni específic de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i el Col·legi de Terapeutes ocupacionals de Catalunya per a la participación en procesos d'avaluació  ·  15/09/2015

PDF ADD1/CAUP/2015  ·   Addenda Número 1 a l’Acord Marc de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l’Associació de centres adscrits a universitats públiques de Catalunya  ·  10/11/2015 

Anella Científica

PDF DSGAQU15_CSUC_2015  ·  Acord entre el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l'adhesió a l'Anella Científica  ·  17/12/2015

 

27.5.2016